Vad är alabaster?

Vad betyder alabaster?

Alabaster är en finkornig sedimentär bergart av vilken det finns två slag: Antik eller orientalisk alabaster, kalkalabaster, utgörs av vit eller rosa kalciumkarbonat (kalksten, marmor), hårdhet omkring 3 på Mohs hårdhetsskala. I naturen bildas den i form av droppsten (stalaktiter och stalagmiter).

Får att likna marmor?

Under senare år har det kommit många nya material som liknar natursten på kompositstenmarknaden. Material som liknar olika typer av marmor och skiffer har blivit alltmer populära. Kompositstenen som i mångt och mycket liknar naturmaterialet har dessutom flera praktiska egenskaper.

Vad är Andrake?

Hur används ordet andrake? Hanen kallas andrake (även anddrake, andrik). Hanen kallas andrake, drake, andrik eller ankbonde, honan oftast bara anka och ungarna ankungar eller ällingar.

Vad är kved?

Kved kan bland annat beskrivas som ”(ålderdomligt, anatomi) livmoder”.

Alabaster Animation:Mera Köttbullar

Vad är Bibeläventyret?

Hur ska vi be?

Lämna en kommentar