Vad är albino?

Albinism innebär en ärftlig pigmentstörning, och namnet kommer från det latinska ordet för vit, albus. Albinism kan förekomma isolerat eller i kombination med andra symtom. De klassiska formerna av albinism är okulokutan (OCA) typ (oculus = öga; cutis = hud) och okulär typ (OA).

Är albinism farligt?

Många vet inte om att de har albinism utan tycker bara att de är mycket ljusa, och ibland kan det vara en bedömningsfråga. Det är inte i sig en sjukdom, men kan leda till besvär hos den drabbade.

Kan albinos vara i solen?

Eftersom man saknar pigment är man extra ljus i hyn och i håret, och man är känslig för sol. Albinism är ärftligt och det finns två typer. Har man okulokutan albinism påverkas hud, hår och ögon, medan okulär albinism mest påverkar ögonen.

Hur många procent är albino?

Förekomst. Uppskattningsvis finns de båda klassiska formerna av albinism hos 5 per 100 000 personer i Sverige. Det totala antalet personer i landet med de båda klassiska formerna av albinism beräknas uppgå till cirka 500 personer. Okulär albinism är vanligare bland män än kvinnor.

Har alla albinos röda ögon?

Det är sällsynt att personer med just okulär albinism har röda ögon. Med albinism koncentrerad till ögonen finns fungerande pigment i hud och hår, medan det helt eller delvis inte fungerar i ögonen pga melasonomernas storlek. Bortfallet av pigment i ögonen gäller dock främst gula fläcken.

Saker du aldrig vågat fråga nån med albinism!

ALBINO?! | The Hunter Call of The Wild

Hur många har du legat med?

Lämna en kommentar