Vad är ålderspension?

Vad innebär ålderspension?

Det man ofta menar när man pratar om tjänstepension är ålderspensionen, alltså de pengar man får varje månad istället för lön när man har gått i pension. Du som har tjänstepensionen ITP har antingen ITP 1 eller ITP 2 och den kompletterande ålderpensionen ITPK.

Vad är skillnad mellan allmän pension och tjänstepension?

Din pension kan komma från flera olika håll. Den allmänna pensionen ansvarar Pensionsmyndigheten för och de flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever.

Hur förvaltas inkomstpensionen?

Det är bara cirka 12 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar som finns i de så kallade AP-fonderna. En mindre del av din pensionsavgift går till premiepensionen som är placerad i fonder. Om du har en tjänstepension via din arbetsgivare så är den i varierande grad placerad i fonder.

Hur mycket får en nyanländ flykting i pension?

En kompensationsgrad på 59,4 procent för den som har 30 000 kronor i månadslön innebär en pension på 17 820 kronor i månaden. En kompensationsgrad på 52,2 procent innebär en pension på 15 660 kronor i månaden.

Vad händer med de pengar som ligger i fonder i premiepensionssystemet när du går i pension?

Fram till din pension är dina premiepensionspengar placerade i fonder i en fondförsäkring. När du går i pension kan du själv välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkringen eller byta till en så kallad traditionell försäkring.

Vad innebär Regionanställd?

Arbetar du inom kommun eller region, tidigare landsting, heter din tjänstepension troligtvis KAP-KL eller AKAP-KL. Är du anställd i ett kommunalt företag har du en tjänstepension som heter PA-KFS. Varje år sätter din arbetsgivare av pensionspengar till din tjänstepension.

Hur mycket är en bra tjänstepension?

Vi har räknat på att 4,5 procent av lön upp till 44 375 kronor/månad (2022) sätts av till din tjänstepension. På lönedelar över 44 375 kronor sätts 30 procent av. Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.

Vilken är den bästa tjänstepensionen?

Nu visas 43 st
Valbara sparalternativ Jämförpris i kronor
Swedbank Pensionsplan Rådgivning Depå 135 600 kr
Nordea Tjänstepension Garanti Rådgivning Traditionell 139 500 kr
Handelsbanken Tjänstepension Rådgivning Fond 139 900 kr
Folksam FolksamPlan Rådgivning Traditionell 140 900 kr

39 rader till

Vilken pension är bäst att ta ut först?

Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från det att du fyllt 62 år. Det finns förslag på ändring av den tidigaste ålder för att ta ut allmän pension till 63 år från 2023 från regeringen och beslut väntas under våren 2022.

Vilka får höjd pension 2022?

År 2022 innebär förslaget att pensionärer med allmän inkomstgrundad pension i det lägsta inkomstintervallet med upp till 11 846 kronor i månaden, får det högsta förmånsbeloppet om 1 000 kronor i månaden i garantitillägg.

Hur länge får man tilläggspension?

Nej, värdet beräknas som om du arbetar fram till 65 år. Det omvända gäller också. Du får inte högre inkomstpensionstillägg om du slutar arbeta tidigare och därmed får lägre pension.

Vilka har rätt till tilläggspension?

För att du ska ha rätt till tilläggspension krävs att du har tre år med pensionspoäng. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension, och eventuellt inkomstpensionstillägg och garantipension. Du behöver ha minst tre år med pensionspoäng för att rätt till tilläggspension.

Får nyanlända pension?

De nyanlända som inte arbetat får grundpension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg och ett netto nära garantipensionärernas. Människor som arbetat heltid hela livet inom exempelvis vård eller handel får vanligtvis en pension på 13000–15 000 kronor brutto per månad.

Vad är det minsta man kan få i pension?

Du får ingen garantipension

ensamstående och får 12 794 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt. gift och får 11 389 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt.

Får flyktingar pension i Sverige?

Gruppen asylsökande har växt mycket de senaste åren. De får full garantipension oavsett hur länge de arbetat eller varit bosatta i Sverige. Denna regel uppfattas som orimlig mot dem som bott och arbetat i Sverige men som på grund av låg livsinkomst ändå får en låg pension.

Så fungerar pensionssystemet

Förstå din tjänstepension

En kort film om ITP 2 ålderspension

Lämna en kommentar