Vad är allergi?

Allergi, vad är det? Allergi orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar på ämnen som är ofarliga och som normalt tolereras. Dessa allergiframkallande ämnen kallas ”allergener” och finns överallt i vår miljö, exempelvis i pollen, kvalster, vägföroreningar, husmögel, och vissa livsmedel.

Varför blir man plötsligt allergisk?

Försämrat immunsystem

Vårt immunsystems uppgift är att bilda antikroppar som försvarar oss mot främmande ämnen, som till exempel virus och bakterier. Hos människor med benägenhet för allergi överreagerar kroppens immunförsvar mot helt ofarliga ämnen.

Vilken är den vanligaste allergin?

I Sverige är det vanligast att man är allergisk mot pollen och pälsdjur, men kvalster- och mögelallergi förekommer också, liksom olika typer av kontaktallergi. Det finns även ett starkt samband mellan allergi och astma.

Vad händer i kroppen när man har allergisk?

här fungerar det: Kroppens immunförsvar bildar normalt antikroppar för att bekämpa virus och bakterier som kan orsaka infektioner. Vid allergi kan man säga att kroppens immunsystem hamnar i obalans och missuppfattar det man är allergisk mot som något skadligt, fastän det egentligen är ofarligt.

Vilka symtom vid allergi?

Vanligast är symtom från mag-tarmkanalen (illamående, magont, diarré), huden (eksem eller nässelutslag) och/eller luftvägarna (astma). Andra symtom är klåda i munnen, svullnad i läppar och svalg, rinnande ögon och snuva.

Kan man utveckla allergi i vuxen ålder?

Kan vuxna bli allergiska? Svar: Ja, man kan bli allergisk mot pollen i vilken ålder som helst även om många utvecklar allergin under barndomen eller i tidig vuxenålder.

Kan man bli allergisk senare i livet?

Vissa studier visar till exempel att barn som växer upp på lantgård har mindre risk att få allergier senare i livet. Förklaringen är nog inte att kontakten med pälsdjur skyddar mot allergi.

Vilken pollenallergi är vanligast?

Allergi mot gräs och björk är de vanligaste varianterna av pollenallergi. De flesta kan lindra besvären med receptfria läkemedel. Det brukar göra symtomen hanterbara, även om de sällan försvinner helt.

Vad kan man göra åt svullna läppar?

Sök vård vid klåda i halsen, svullna läppar eller kliande utslag. Sök vård akut eller ring 112 om du eller ditt barn får symptom som tyder på anafylaktisk chock – det är ett potentiellt livshotande tillstånd.

Får man ont i huvudet av pollen?

Allergi kan också göra att man får huvudvärk och känner sig tröttare än vanligt när det är som mest pollen i luften. En del får även hosta och retningar i luftvägarna, vilket kan tyda på att man har astma.

Vad händer om man äter något man är allergisk mot?

Vid den allergiska reaktionen frigörs ämnen från celler som retar slemhinnorna, till exempel histamin. Ämnena gör att huden och slemhinnorna i till exempel munnen och tarmarna rodnar och svullnar. Huden blir svullen och barnet kan få klåda, till exempel i munnen, halsen eller på huden.

Kan man få ont i kroppen av allergi?

Vanliga symtom vid pollenallergi är långdragna förkylningsliknande besvär, röda och kliande ögon, snuva eller nästäppa i mer än en vecka. Pollensäsongen sträckers sig över många månader varje år.

Hur ser en allergisk reaktion ut?

När du får en snabb allergisk reaktion drabbas du ofta av klåda, hudrodnad och ibland även nässelutslag. Utöver att huden drabbas kan du även få problem med astma och snuva. Den fördröjda allergiska reaktionen brukar komma i form av eksem eller i svårare fall svullnad.

Hur kollar jag om jag är allergisk?

Ett pricktest innebär att den allergiska reaktionen testas i huden. En lösning av det misstänkta allergiframkallande ämnet som kallas allergen droppas på underarmen. En sjuksköterska rispar sedan ytligt med en nål i huden. Undersökningen gör inte ont och tar inte mer än några minuter.

Hur vet man om man är förkyld eller allergisk?

Allergisk snuva är ofta vattnig medan förkylningssnuva kan tjockna. Det är också vanligt med feber när vid förkylning, ett symtom som inte brukar förekomma vid allergi. Vid allergi är det vanligt med röda kliande ögon eller att det kliar i näsan, och detta är inte så vanligt vid förkylningar.

Vad är Luftvägsallergi?

Att luftvägsallergi kan leda till både allergisk snuva (hösnuva) och allergisk astma är ett välkänt fenomen. Dessa två tillstånd behandlades tidigare ofta var för sig, men numera betraktas de allt mer som olika symptom på en och samma allergisjukdom.

Allergi och intolerans

Lektion 9 Allergier

Crafoords vetenskapsluncher – Allergisk astma – vad händer i lungorna?

Lämna en kommentar