Vad är am och pm?

Vad är skillnaden på AM och PM?

Klockan ”6 PM” betyder sålunda klockan sex på kvällen (18.00). PM motsvaras på svenska av förkortningen e.m. (eftermiddag). Motsatsen heter AM (ante meridiem), och är latin för ’före middag’ och till exempel om klockan är ”6 AM” betyder det att den är sex på morgonen (06.00).

När är 3 AM?

A.m. och p.m. är förkortningar för ante meridiem och post meridiem, vilka är latin och inte engelska, och de betyder förmiddag respektive eftermiddag.

Tidsformat.
12-hours 24-hours
1:00 a.m. 1:00
2:00 a.m. 2:00
3:00 a.m. 3:00
4:00 a.m. 4:00

20 rader till

Vad är 8 AM?

AM är latin för ante meridiem, vilket betyder före middag. AM betyder alltså förmiddag. PM är latin för post meridiem, vilket betyder efter middag. PM betyder alltså eftermiddag.

När är 1 PM?

12-timmarsklocka
Klocksystem
12:00 middag 12:00 pm/em 12:00
12:01 pm/em 12:01
12:59 pm/em 12:59
1:00 pm/em 13:00

16 rader till

Vilken tid är 2 AM?

24-timmarsklocka
24-timmarsklocka 12-timmarsklocka
00:00 12:00 midnatt (dagens början)
01:00 1:00 a.m.
02:00 2:00 a.m.
03:00 3:00 a.m

21 rader till

Vad är 12 PM I svensk tid?

00.00 [ex.]

När är 3pm I svensk tid?

15.00. We shall resume our work at 3 p.

När är 12.00 AM?

AM betyder Ante Meridiem och är latin för ”före middag”. AM används således mellan midnatt och innan 12.00 mitt på dagen. AM används alltså för att ange tiden på natten och förmiddagen. PM betyder Post Meridiem och är latin för ”efter middag”.

Vilken tid är det förmiddag?

Förmiddag är motsatsen till ordet eftermiddag eller post meridiem (PM) som det heter på latin. Förmiddagen råder den första halvan av dygnet, det vill säga 00:00 till 12:00. I folkmun avses dock ibland förmiddag omkring klockan 09:00 till 12:00 (mellan morgon och middag).

När är 7 PM?

19.00. I was told, at 7 p.

Vad är PM förkortning av?

p.m., förkortning för latin post meridiem ’efter middag’.

Vad är klockan 4 PM?

15.00-16.00. The vote will take place today at 4 p.m. or as soon as we finish the debates.

What Does AM and PM Stand For

What Does A.M And P.M. Stand For?

PM- Vad är det?

Lämna en kommentar