Vad är ångerrätt?

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp du har gjort på distans, till exempel nätet. Ångerrätten gäller både varor och tjänster. Informationen gäller köp inom EU, Norge, Island och Storbritannien.

Vad är ångerfristen?

Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, men det finns vissa undantag. Om du säljer en vara börjar ångerfristen gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Om du säljer en tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts.

Vad är det för skillnad mellan öppet köp och ångerrätt?

Öppet köp är frivilligt

Öppet köp innebär i grund och botten att du ger dina kunder möjligheten att köpa produkter och sedan lämna tillbaka dem inom en viss tidsperiod, enligt särskild villkor. Ångerrätten kan alltså sägas vara en särskild form av öppet köp, som du som e-handlare måste erbjuda enligt lag.

Får man pengarna tillbaka vid ångerrätt?

Pengar eller tillgodokvitto tillbaka

När det gäller öppet köp så ska konsumenten få tillbaka pengarna om hen vill lämna tillbaka en vara. För bytesrätt kan du antingen erbjuda konsumenten att byta varan mot en annan eller att ett tillgodokvitto.

I vilka situationer gäller ångerrätt?

Har du köpt en vara eller tjänst på distans eller utanför företagets affärslokal, har du enligt lag rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Det är din så kallade ångerfrist. Företaget ska innan köpet genomförs ha informerat dig om hur du ångrar köpet.

Hur räknas 14 dagar ångerrätt?

Det stämmer att du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på nätet. Det är kalenderdagar som räknas, det vill säga både vardagar och helger. Är det däremot så att ångerfristen (den tid som du har på dig att ångra köpet) går ut på en lördag, söndag eller helgdag förlängs den till nästkommande vardag.

När har man rätt till öppet köp?

Butiken bestämmer reglerna för öppet köp och bytesrätt

Öppet köp och bytesrätt är frivilligt för butiken att erbjuda, vilket också betyder att butiken kan bestämma vilka regler som ska gälla. Det innebär att en del butiker till exempel kan erbjuda 30 dagars öppet köp eller mer medan andra inte erbjuder öppet köp alls.

Vad är en köplag?

När du som privatperson köper eller säljer en vara till en annan privatperson gäller köplagen. Bestämmelserna i köplagen går att avtala bort. Det betyder att en köpare och en säljare kan komma överens om andra villkor än de som står i lagen.

När gäller inte öppet köp?

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp du har gjort på distans, till exempel på nätet. Ångerrätten gäller både varor och tjänster.

Vad är en Ångerblankett?

Denna blankett kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Konsumenten har även möjlighet att ångra sig på annat sätt än med blanketten men rekommenderas alltid att spara underlag som visar att han eller hon har ångrat sig.

Vilka varor kan man inte lämna tillbaka?

Vissa varor i en butik kan också vara undantagna från öppet köp eller bytesrätt. Det är exempelvis vanligt för reavaror eller underkläder. När du ska köpa något, fråga alltid i butiken vad som gäller och se till det står på kvittot. Om du inte blivit erbjuden öppet köp kan du tyvärr inte lämna tillbaka tröjan.

Har jag som kund rätt att ångra försäkring?

Enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en konsument möjlighet att ångra ett köp av försäkring på distans (t ex telefon eller Internet) eller vid hemförsäljning och ångerfristen är 14 dagar.

När man ångrat sin handling?

När saker som man ångrade att man hade gjort och saker som man ångrade att man inte hade gjort lades ihop för att se inom vilket livsområde den allra mesta ångern hamnade inom oavsett om det var att ångra saker som man hade gjort eller inte hade gjort, kan man se att det man ångrade mest hamnade inom kategorin familj/ …

Hur lång ångerrätt har du om du köper en vara över telefon?

Köper du däremot något nätet via en telefonförsäljare/hemförsäljare eller om du ingår ett avtal med en försäljare utanför säljarens affärslokal, det vill säga gör ett distansavtal, så har du ångerrätt i 14 dagar. Ångerrätten gäller från dagen efter att du fått varan eller ingått avtalet.

Har man ångerrätt på konsertbiljetter?

Ingen ångerrätt vid köp av biljetter

Du har ingen lagstadgad ångerrätt när du köper biljett till ett evenemang. Det spelar ingen roll hur du har gjort köpet. Ofta när du handlar på nätet har du ångerrätt i 14 dagar, men det gäller alltså inte för evenemangsbiljetter.

Ångerrätt

Så fungerar ångerrätt

Konsumentvägledning: Garanti, reklamation och ångerrätt

Lämna en kommentar