Vad är anställningsavtal?

Vad räknas som anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Anställningsavtalet kan vara muntligt, men vissa väsentliga delar måste du lämna skriftligt.

Vad är ett anställningsbevis?

Anställningsbeviset innehåller alla de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta innefattar personuppgifter, anställningstitel, omfattning, tillträdesdag, kortare redogörelse av arbetsuppgifter, anställningsform och anställningsvillkor, se 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad reglerar ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är ett personligt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Avtalet reglerar frågor som lön (s.k. ”förmögenhetsfrågor”), men även anställningsförhållandet, där det bland annat krävs att arbetstagaren är lojal mot arbetsgivaren, den så kallade lojalitetsplikten.

När behövs anställningsavtal?

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns det inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska träffas. Man kan alltså avtala om en anställning både muntligt och skriftligt. Som arbetsgivare är du däremot skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren.

Vilka olika typer av anställningsformer finns det?

Olika anställningsformer
 • Tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden. …
 • Deltid. …
 • Timanställning. …
 • Tidsbegränsade anställningar. …
 • Allmän visstidsanställning. …
 • Vikariat. …
 • I avvaktan på att en fast tjänst tillsätts. …
 • Lägg in uppsägningstid.
8 feb. 2022

Hur ska ett anställningsavtal se ut?

Det finns inga regler för hur ett anställningsavtal ska se ut. Däremot finns det regler för vilken information avtalet måste innehålla. Förutom uppgifter om den anställda och dess roll på företaget ska avtalet även innehålla information om både lön och antalet semesterdagar.

Var hittar jag mitt anställningsbevis?

Både anställningsbevis och arbetsgivarintyg hittar du under fliken Personal i systemet. Om du inte hittar den person du söker efter i personallistan kan du ändra status till All personal och sedan klicka Sök, då kommer även de som har en avslutad anställning med i sökningen.

Vad är ett anställningsbeslut?

Anställningsbeslut vid statliga myndigheter kan i regel överklagas av en person som sökt men inte fått en anställning eller av en person som på annat sätt anser sig vara berörd av beslutet. Det senare kan till exempel gälla om en anställning tillsatts utan att den ledigförklarats.

Hur skriver man ett anställningsbevis?

Anställningsbeviset ska innehålla det här:
 1. Ditt namn och personnummer.
 2. Arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer.
 3. Dina arbetsuppgifter.
 4. Eventuella avdrag för till exempel kost eller logi.
 5. Uppsägningstid.
 6. Anställningsform.
 7. Start- och slutdatum (om din anställning är tidsbegränsad)

Vad ska ett arbetsintyg innehålla?

I ett anställningsintyg finns vanligen personuppgifter på medarbetaren i fråga, anställningstid, uppgifter om arbetsgivaren, tjänstens omfattning och orsaken till att den anställde slutat med. Man brukar även redogöra mer specifikt vilka arbetsuppgifter medarbetaren haft.

Vad är det för skillnad på arbetsgivarintyg och anställningsbevis?

Ett anställningsbevis (kallas även anställningsavtal) visar bland annat vilken typ av anställning du har och hur mycket du ska jobba. Ett arbetsgivarintyg styrker hur mycket du har jobbat och hur mycket du har tjänat de senaste 12 månaderna.

Kan en arbetsgivare ändra avtal?

Ändringar av anställningsavtal måste ske i samförstånd med arbetstagaren och arbetsgivaren ska försöka hitta en lösning som passar båda parterna. I fall arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan komma överens kan det leda till att anställningsavtalet avslutas.

Vad händer om man jobbar utan anställningsbevis?

Du har möjlighet att säga upp dig direkt, men kommer ni inte överens om annat så har du arbetsskyldighet även under uppsägningstiden och det finns en risk att du blir skadeståndsskyldig om du frångår detta. Utgångspunkten för visstidsanställningar är att de löper ut vid datumet som angetts som slutdatum.

Vad är ett anställningsnummer?

Anställningsnummer är ett företagsunikt nummer som identifierar en anställd. I många lönesystem kan personnumret användas som anställningsnummer. Fördelen med detta är att anställningsnumret verkligen blir unikt. Det finns ingen risk för sammanblandning.

Vad gäller utan anställningsavtal?

Här reder vår affärsjurist Josefine Ullberg ut vad som gäller när man ska skriva anställningsavtal. – För arbetsgivaren är det viktigt med ett skriftligt anställningsavtal eftersom huvudregeln säger att om avtal saknas räknas den anställde som tillsvidareanställd.

Vad ska du tänka på innan du skriver på ett anställningsavtal?

Employment Contract

Unionen – Koll på Anställningsavtal

Lämna en kommentar