Vad är apl?

Apl står för arbetsplatsförlagt lärande och finns som en del i all yrkesutbildning på gymnasial nivå. Syftet med utbildningen är att förbereda eleverna för yrkeslivet. Det ska också ge en god grund för personlig utveckling och inkludering i samhället.

Vad gör man i APL?

APL står för arbetsplatsförlagt lärande. APL innebär att du som elev har ett lärande på arbetsplatser utanför skolan. Målet är att eleverna ska utveckla sina teoretiska kunskaper och få en yrkesidentitet på en relevant arbetsplats.

Vad är APL inom vården?

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i några av kurserna i vård- och omsorgsutbildningen. På vårdbiträdesnivån ingår en APL på 5 veckor i kurserna Omvårdnad 1 och Social Omsorg 1. På undersköterskenivån ingår APL på 4 veckor i Vård- och omsorgsspecialisering där du kan specialisera dig inom olika inriktningar.

Vad är APL i förskolan?

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL är det samma som praktik inom yrkesutbildningen till barnskötare. APL för barnskötare på Pedagogikcollege utgör cirka 15 veckor fördelat på tre år. Eleven är tillsammans med sin handledare på förskolan onsdag-fredag 7 timmar per dag.

Får man lön på APL?

Man får normalt sett inte betalt när man har praktik men det är inte otillåtet för företaget att ge praktiklön.

Hur genomförs handledningen?

Handledningen pågår i interaktion mellan student och handledare. Handledningen tar sin utgångspunkt i studentens uppgifter och erfarenheter från den praktiska verksamheten. Ett centralt verktyg i handledningen är reflektion. Reflektionen ska hjälpa studenten att skapa sin egen väg.

Hur mycket APL undersköterska?

Delar av utbildningen är förlagd till arbetsplats. Under APL– perioderna är du på din APL-plats 35 timmar/vecka. Skolan ordnar APL-plats.

Vad händer om man inte går på APL?

Om man inte deltar i APL riskerar man att bli av med studiebidraget från CSN och man kan också bli utskriven från sin gymnasieskola. Du blir ju också av med poängen för kursen du skippar. För att få examen måste du ha klarat minst: Godkänt i 2250 poäng av de 2500 poäng som ett gymnasieprogram består av.

Hur många timmar ska man ha APL?

Syftet med apl är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkes identitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Eleven ska följa arbetsplatsens arbetstid, vilket vanligen enligt avtal är 40 timmar per vecka.

När gör man APL?

Så fungerar APL på gymnasiet

När du går ett yrkesprogram är det obligatoriskt med arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL ingår också i gymnasiesärskolans nationella program, ska förekomma inom programinriktat individuellt val och inom yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma.

När har man APL?

Omfattning av apl

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. I gymnasiesärskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor.

Hur söker man APL?

I sina platsannonser beskriver arbetsgivarna verksamheten, arbetstiderna och annan relevant information. Elever på skolor som är anslutna till praktikplatsen.se kan enkelt ta del av annonserna och söka apl-platser själva genom att logga in med personnummer och lösenord som tillhandahålls av utbildningsanordnaren.

Vad är APL?

Vad gör vi på APL?

Vad betyder egentligen APL?

Lämna en kommentar