Vad är apodos?

ApoDos är en apotekstjänst för dosförpackade läkemedel. Varje dospåse innehåller läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Påsen är tydligt märkt med personuppgifter, vad påsen innehåller och när påsens innehåll ska tas.

Varför får man Apodos?

Fördelar med Apodos:

Det ökar friheten – Apodospåsarna är lätta att ta med sig. Du får större kontroll – du behöver aldrig oroa sig för att dosera fel.

Vad är skillnaden mellan Apodos och dosett?

Apodos är Apoteket ABs tjänst för dosförpackade läkemedel. Apodos ersätter en dosett och levererar tabletter och kapslar förpackade i dospåsar för en eller två veckors förbrukning per leverans. Läkemedel som inte går att dosförpacka, kan hämtas på valfritt apotek alternativt beställas via apotekens hemsidor.

Vad kostar Apodos per månad?

En månadsavgift på 99 kr tas ut för tjänsten Apodos. Lägre månadsavgift som kampanjpris kan förekomma. För dosförpackade läkemedel betalar du endast för det antal tabletter som dispenseras.

Vad kostar dosdispensering?

Farmaceuten går igenom de viktigaste stegen i processen, t ex avtal, granskar överlappningar och interaktioner i din medicinering samt kollar vilka av dina mediciner passar för dosdispensering. Vad kostar Oma-dosdispensering? Oma-dosdispensering kostar ca 8-15 euro per vecka. Fråga närmare på ditt närmaste Oma-apotek.

Kan vem som helst få Apodos?

Alla som dagligen tar läkemedel och behöver hjälp med sin läkemedelshantering kan få Apodos. Det gäller både personer inom slutenvård och kommunal omsorg, men även av de som bor hemma. Beslutet om vem som ska få Apodos tas av läkaren. Till dig som är läkare!

Hur får man dospåsar?

Dospåsarna hämtar du på ditt apotek. Bor du på ett gruppboende eller liknade och betalar via faktura kan dospåsarna skickas direkt till ditt boende. För att dosförpackade läkemedel måste din läkare ordinera det till dig.

Vad är dospåsar?

Dosförpackade läkemedel innebär att de tabletter som ska tas vid ett och samma tillfälle samlats i en liten påse. Varje dospåse är tydligt märkt med personuppgifter, vad påsen innehåller och när läkemedlen i påsen ska tas.

Vad heter dosett på engelska?

Jag går hem och fyller dosetten. I’m going home and sort out my pills. Men jag hämtar också tvätt och fyller hans dosett.

Varför får vissa vårdtagare sina mediciner uppdelade i ApoDos och andra i dosett?

Vår önskan är att fler kommer till våra utbildningar, och att framför allt fler förskrivare deltar. Med Apodos får vårdtagaren rätt medicin, i rätt dos, rätt kombination och vid rätt tillfälle. Som förskrivare får man, tack vare dosreceptet, en överblick över vårdtagarens hela läkemedelsbild.

Vad kostar det att få medicin i dospåsar?

Vad kostar DosPac? DosPac kostar just nu 59 kr i månaden utöver kostnaden för dina mediciner. Månadskostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet. Om du vill ha hemleverans kostar det 79 kr per leverans.

Hur betalar man Apodos?

Som Apodos-kund betalar du enklast via faktura som skickas i efterskott. Det är detta betalningssätt som väljs automatiskt till dig när du har blivit Apodos-kund. Den första fakturan skickas alltid via post till angiven adress mot en avgift på 19 kr.

Hur mycket är Högkostnad på apoteket?

Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 400 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar regionen (fd. landstinget) för.

Vad innebär Dispenserade läkemedel?

Läkemedel som ska ges vid samma dose- ringstillfälle packas maskinellt i samma påse. När dosdispense- ring av läkemedel inte är möjlig eller när förskrivningen gäller vid behov erhålls en helförpackning. Dosexpediering inkluderar dos- dispenserade läkemedel och eventuella helförpackningar.

Hur fungerar dosdispenserade läkemedel?

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv. Syftet med dosdispenserade läkemedel: Underlätta och öka säkerheten i läkemedelshanteringen för patient.

Får anhöriga ge medicin?

Anhörig kan inte fördela läkemedel i dosett om vårdpersonalen behöver delegering för att överlämna läkemedel till brukaren. Beslut om vad inom områdena; iordningställa, administrera och överlämna som kan delegeras ska tas av verksamhetschef på vårdcentral.

Apodos – Apotekets dosförpackade läkemedel

Vad är DosPac?

Vad är kunskap – Examination

Lämna en kommentar