Vad är arbetsrätt?

Vad ingår i arbetsrätten?

1. Lagar i svensk arbetsrätt
 • Lagen om anställningsskydd. Lagen om anställningsskydd (LAS) är en av de mest centrala lagarna i svensk arbetsrätt. …
 • Arbetsmiljölagen. …
 • Föräldraledighetslagen. …
 • Medbestämmandelagen. …
 • Arbetstidslagen. …
 • Semesterlagen. …
 • Diskrimineringslagen. …
 • Förtroendemannalagen.

Vad är en arbetsrättslig fråga?

Förhandlingar, Uppsägning, avskedande eller varsel är andra frågor som rör arbetsrättsliga frågeställningar. Ta gärna kontakt med oss ifall du skulle behöva vår hjälp i arbetsrättsliga frågor.

Varför behövs arbetsrätt?

Arbetsrätten finns till för att värna om både arbetstagares och arbetsgivares rättigheter respektive skyldigheter i arbetslivet. Det handlar om allt från rätten till ledighet och semester, till rätten att arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö ur hälsosynpunkt.

Vad innebär den svenska modellen i arbetsrätten?

I Sverige reglerar vi villkoren för arbetsmarknaden med lagar som ger miniminivån och sedan fylls ut med fler och bättre villkor genom kollektivavtal. Det är fackförbunden och arbetsgivarna som gemensamt kommer överens om innehållet i kollektivavtalen.

Vilka tre delar består arbetsrätten av i Sverige?

Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1) den kollektiva arbetsrätten, 2) regler om arbetstagarinflytande, 3) anställningsförhållandets rätt, 4) arbetsmiljörätten samt 5) arbetsmarknadsreglering.

Vad är Semidispositiv?

Semidispositiv lag

En lag som kan avtalas bort helt och hållet är dispositiv. En lag som är semidispositiv kan också avtalas bort eller avvikas från, men bara på ett särskilt sätt som anges i den aktuella lagen. Även enskilda bestämmelser kan vara semidispositiva.

När kan man säga upp någon?

För att du ska kunna säga upp någon av personliga skäl måste personen ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Skadan behöver inte vara ekonomisk.

Hur funkar det att säga upp sig?

Vanligtvis är uppsägningstiden 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren. Saknar din arbetsplats kollektivavtal har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid, om du inte kommit överens om annan uppsägningstid i ditt anställningsavtal.

Vad får en arbetsgivare inte göra?

5 beteenden du aldrig ska tolerera från din chef
 • Härskartekniker, arbetsuppgifter som strider mot dina värderingar och tillgänglighet på helger. …
 • Oetiska handlingar. …
 • LÄS MER: 5 ledare i Game of Thrones som du garanterat känner igen från jobbet.
 • Alla former av härskartekniker. …
 • Osunda värderingar.
24 jan. 2019

Varför finns MBL?

De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Detta säkerställs genom arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla med de fackliga organisationerna.

Vilka för och nackdelar finns det med en stark arbetsrätt?

Arbetsrätten finns till framförallt för att värna den anställde i förhållande till arbetsgivaren. En stark arbetsrätt ger trygghet för den anställde vilket i sin tur är en styrka för företagen. På vissa områden fungerar dock utformningen av arbetsrätten som ett hinder för företagsexpansion.

Vad betyder arbetstagaren?

Som arbetstagare anses den som utför ett faktiskt och verkligt arbete, även om arbetet är ett lågavlönat deltidsarbete.

Vad är typiskt för den svenska modellen?

I Sverige har vi ett unikt sätt att styra över hanteringen av löner och anställningsvillkor till arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och anställningsvillkor.

Hur fungerar den svenska modellen och vilka för och nackdelar finner du med den?

Den svenska modellen är ett samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Tillsammans kommer fack och arbetsgivare överens om villkor för löner, arbetsmiljö, pension, semester, arbetstider med mera. Det är det som kallas kollektivavtal och är ett komplement till vad som står i lagen.

Vilka är nackdelarna med den svenska modellen?

Nackdelarna med modellen är uppenbara. Systemet är stelt och utformat för bjässar. Enskilda, såväl företag som människor, pressas in i mallar som inte passar. Samtidigt har den svenska modellen fungerat förvånansvärt bra.

01. Arbetsrätt – Anställningsformer

Arbetsrätt Lagar

Arbetsrätt

Lämna en kommentar