Vad är arytmi?

Arytmier eller hjärtrytmrubbningar är samlingsnamnet på flera olika tillstånd där hjärtats rytm inte fungerar normalt. Rytmrubbningar kan vara allt ifrån symptomfria och ofarliga till livshotande tillstånd orsakade av en allvarlig hjärtsjukdom.

När är arytmi farligt?

Hjärtrytmproblem, hjärtartymier, uppkommer när de elektriska impulser som styr hjärtslagen inte fungerar som de ska. Rubbningarna kan göra att hjärtat slår snabbare, slår för långsamt, eller slår oregelbundet. Arytmier kan vara alltifrån ofarliga till tecken på allvarlig hjärtsjukdom.

Hur känns arytmier?

Arytmi, även kallat rytmrubbning, är samlingsnamnet för de tillstånd där hjärtat inte följer normal rytm. Hjärtarytmier ger symptom som till exempel hjärtklappning, extraslag, en känsla av att hjärtat byter rytm eller ibland till och med rusar. Du kan också uppleva viss andfåddhet, yrsel eller andra obehag.

Vad kan orsaka en arytmi?

Orsaken till rubbningar i hjärtrytmen är flera. Ofta är arytmier en konsekvens av påverkan på hjärtat och cirkulationen av andra sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, klaffsjukdom och högt blodtryck.

Vad är det för skillnad på flimmer och fladder?

Förmaksfladder är mer ovanligt men liknar förmaksflimmer. Skillnaden är hur hjärtats slag beter sig och känns. Förmaksfladder kan ge både snabb och regelbunden puls (cirka 150 slag/minut) men det kan också ge en snabb oregelbunden puls.

När är extraslag farligt?

Hjärtrytmen är inte alltid regelbunden, också ett friskt hjärta kan ibland slå extra slag. Det känns som om hjärtat hoppar upp mot halsen och hoppar över ett slag. Dessa extraslag är normala och ofarliga. Ofta kan rytmstörningar ha att göra med en hjärtsjukdom, t.

Kan man dö av hjärtflimmer?

Hur farligt är förmaksflimmer? Det finns studier som visar att risken att i förtid är klart förhöjd vid förmaksflimmer. Orsaken till detta är inte känd till fullo men förklaras delvis av en ökad förekomst av hjärtsvikt, stroke och hjärtstillestånd.

Vad triggar igång hjärtflimmer?

Orsaken till förmaksflimmer är ofta kopplad till andra sjukdomar som belastar hjärtat, framför allt högt blodtryck vilket finns hos majoriteten av patienterna med flimmer. Risken att få flimmer är också starkt kopplad till högre ålder. Övervikt, inaktivitet och hög alkoholkonsumtion är faktorer som ökar risken.

Är arytmi vanligt?

Normalt är det inget att oroa sig för, särskilt om de kommer i samband med stress eller oro. Förändringar i hjärtrytmen kallas även arytmi och innebär att barnets hjärta slår för snabbt, för långsamt eller oregelbundet. Det händer de flesta barn ibland och går oftast över av sig själv.

Hur många extraslag per dygn är normalt?

Ventrikulära extraslag är en vanligt förekommande, ofta asymtomatisk, arytmi som i många fall upptäcks som bifynd vid EKG-kontroll. I vissa studier har uppemot 75 % av friska individer som genomgått bandspelar-EKG VES i någon utsträckning. Som tumregel kan man normalt ha upp till 100 VES på ett dygn.

Hur vet man om man har oregelbundna hjärtslag?

När du har hjärtklappning känns det som att hjärtat slår snabbare än vanligt. Det kan antingen kännas regelbundet eller oregelbundet. Extraslag innebär att ditt hjärta slår ett extra hjärtslag tätt efter det föregående slaget. Därefter blir det en kort paus då hjärtat fylls på med blod.

Hur känns förmaksfladder?

Uppskattningsvis en tredjedel av patienter med förmaksflimmer upplever inga symtom. Förmaksfladder kan vara symtomfritt, men kan också i likhet med förmaksflimmer ge regelbunden eller oregelbunden hjärtklappning, bröstsmärta, trötthet och i vissa fall även andfåddhet.

Hur vet man om man har flimmer?

Vid förmaksflimmer är det vanligt att få ett eller flera av följande symtom: Hjärtat slår hårt och fort. Pulsen slår oregelbundet. Du kan känna dig andfådd och svag vid minsta ansträngning.

Varför får man förmaksfladder?

Orsak till förmaksflimmer

I vanliga fall löper elektricitet genom hjärtat på ett sätt som gör att hjärtats olika delar drar ihop sig på ett synkroniserat och effektivt vis. I förmaksflimmer är den elektriska aktiviteten i förmaken störd, vilket gör hjärtrytmen oregelbunden, och att hjärtat pumpar sämre.

What is arrhythmia and what causes it?

Cardiac Arrhythmia

Arrhythmias – What is an arrhythmia and how is it treated?

Lämna en kommentar