Vad är asatron?

Vad är Asatroende?

Asatro tillhör de polyteistiska religionerna, och förutom gudar tror man även på olika naturväsen. Asatron är en del av en större familj av indoeuropeiska religioner där man även finner grekisk, romersk och slavisk fornreligion. Det finns även motsvarigheter till asatrons panteon i den indiska hinduismen.

Vad kallas de som tror på asatron?

Nordbornas äldre religion brukar även kallas för asatro eftersom deras viktigaste gudar var asar. Asatron fanns hos alla germanska folk i Nordeuropa innan kristendomen trängde bort den.

Vad heter gudarna?

Gudarnas boning – Asgård

I den bodde alla levande varelser. Högst upp i kronan låg Asgård, där bodde gudarna som kallades för asar. Några är Tyr, Frigg, Freja, Balder, Heimdal, Brage och Idun.

Hur kom asatron till?

Mytologin och traditionerna är dock äldre och härstammar ur andra germanska myter. Den utövade religion, som i förkristen tid omgav dessa myter, brukar kallas asatro, en benämning som kom i bruk på 1800-talet. Med kristnandet av Norden kom myterna efter hand att föra en alltmer tynande tillvaro.

Hur utövar man asatro?

Asatron är en naturreligion eftersom de högtider man firar hänger samman med årstidernas växlingar och gudar och makter kan ses som manifestationer av naturkrafter.
  • Vårblot i fornlämningen Ales stenar i Skåne vid Sveriges Asatrosamfunds årsting våren 2008.
  • Amulettring med Frejs skära, Odens spjut och Tors hammare.

Hur såg världen ut enligt asatron?

Oden och hans bröder började stycka Ymers kropp till mindre delar som dom sedan fogade ihop och av det skapade dom jorden, och ur jorden kröp dvärgarna fram. I alla gropar hällde dom Ymers blod och detta blev alla hav, sjöar, bäckar och floder. De splittrade hans ben och av dom blev det alla berg.

Hur många tror på asagudar?

Fredrik Gregorius har följt diskussioner på Internet, deltagit i ceremonier och gjort intervjuer med en del av de asatroende, och gissar att de är runt 4-500 organiserade utövare.

Vad heter asatro på engelska?

Asatro är en etnisk inte en trosbaserad religion. Ásatrú is an ethnic not a creedal religion.

Vad heter Odens barn?

Oden har många namn och är både krigsgud och dödsgud. Till hans boning Valhall kommer hälften av de krigare som dött i strid. Han är den enögde allfadern som offrat sitt öga för att kunna se allt som händer i världen. Med Frigg har han sonen Balder och med Jorden har han sonen Tor.

Vad heter de nordiska gudarna?

De fornnordiska gudarna
  • Balder. Godhetens och vishetens gud … …
  • Brage. Bard som upphöjdes till skaldekonstens gud … …
  • Frej. Fruktbarhetens och fredens gud … …
  • Freja. Fruktbarhetens och erotikens gudinna … …
  • Frigg. Himladrottningen och Odens maka … …
  • Heimdall. …
  • Hel. …
  • Idun.

Vad heter Ödesgudinnorna?

Urd är en av nornorna som bor under trädets rötter. Nornorna är ödesgudinnor och heter Urd, Verdandi och Skuld – det som varit, det som är och det som ska bli. Det finns flera djur som lever av och i Yggdrasil.

Vad är Diser?

Diser var i nordisk mytologi en grupp kvinnliga gudaväsen. Namnet ”dis” är svårtolkat, men betecknar i de flesta fall en eller flera gudomliga kvinnor.

Vart kommer asagudarna ifrån?

Begreppet asar förekommer främst i Snorres Edda, vilket gör tolkningarna högst osäkra. Snorre Sturlasson har med största sannolikhet lagt berättelserna om asarna tillrätta och lagt till eget material för att kunna beskriva asarna som en från Asien invandrad hövdingaätt.

Kan man konvertera till asatron?

Att säga vem som var den siste »asatroende« är omöjligt, däremot stödjer de senaste årens utgrävningar i Gamla Uppsala teorin om att denna plats var en av de sista utposterna för den gamla tron.

Vem dräper Oden?

Under Ragnarök kämpar Surt mot guden Frej, som stupar. Tor tillintetgör Midgårdsormen, men dödas själv av dess gift. Oden dräps av Fenrisulven men hämnas av sonen Vidar, som sätter sin väldiga sko i vargens käft. Nästan alla dör, antingen i strid eller i den väldiga branden som även fäller asken Yggdrasil.

Trailer Asatron – Ginnungagap till Ragnarök

Heltklartettgeni visar del4 av vikingatiden

9 Asatron fördjupning

Lämna en kommentar