Vad är astma?

Astma kännetecknas av återkommande perioder av hosta, väsande eller pipande andning, tryckkänsla över bröstet och svårigheter att andas. Vid ett anfall drabbas många av djup ångest.

Hur vet man om man har astma?

Symtom vid astma
  1. Du får anfall av andnöd. Du får då svårt att andas.
  2. Du andas med ett pipande och väsande ljud.
  3. Du har långvarig hosta varje gång du är förkyld.
  4. Du har långvarig hosta som du inte kan hitta någon förklaring till. …
  5. Du andas tungt och hostar när du anstränger dig fysiskt, till exempel när du motionerar.
28 maj 2021

Vad händer i kroppen när man har astma?

Vid astma uppkommer svullnad och ökad avsöndring av slem i luftrörens slemhinnor. Dessutom kan luftrörens väggar dras samman, vilket gör det svårt för patienten att andas. Detta gäller särskilt utandningen. Inflammationen ökar luftrörens känslighet för olika irritament.

Kan man dö av astmaattack?

Astma är en sjukdom i luftvägarna. Vid ett astmaanfall drar luftvägarna ihop sig och slemhinnan blir tjock. Ett astmaanfall kan vara livshotande och leda till att den drabbade inte får luft som i sin tur kan leda till hjärtstopp.

Kan man bota astma?

Astma kan inte botas och betraktas därför som en kronisk sjukdom, men om astman debuterar i barndomen är chansen relativt god att symtomen blir mildare med åren. Så kallad förkylningsastma hos barn under två år kan i vissa fall växa bort.

Vad är tyst astma?

OBS – Tyst astma (inga ronki) kan vara ett livshotande tillstånd! Underhållsbehandling: Lindrig astma (steg 1): Kortverkande ß2-agonist vid behov. Ungdomar (>12 år) rekommenderas använda låg dos inhalationssteroid och långverkande ß2-agonist, formoterol, (med fördel som kombinationsläkemedel) vid behov.

Hur går ett spirometritest till?

Mätningen görs med en spirometer som är kopplad till ett munstycke som patienten får blåsa i [11-12,17,26,30-31]. Den vanligaste information som fås är: VC (vital kapacitet), den största volym man kan andas ut i ett andetag efter en maximal inandning. VC är normalt 5 liter för en vuxen men kan variera.

Vad är Köldastma?

Stora temperaturväxlingar mellan ute och inne kan leda till chockeffekt för personer med köldastma. Ingen kan hoppa i en isvak utan att kippa efter andan och börja hyperventilera. Fenomenet kallas nasobronkial reflex och för köldastmatiker kan samma nervreflex utlösas av att få kall luft i ansiktet eller i näsan.

Vad kan obehandlad astma leda till?

Det vanligaste är att du drabbas av återkommande andnöd och känner du igen dig i detta behöver du ta kontakt med en läkare för att utreda om du eventuellt har astma. Obehandlad astma kan leda till att dina luftvägar permanent blir trängre.

Vad händer om man inte behandlar astma?

Men för vissa är det svårt att känna av en försämring. Göran Zetterberg berättar att om en astmasjukdom får pågå under lång tid utan att bli behandlad kan lungfunktionen bli kroniskt försämrad. Vävnaden i luftvägarna anpassar sig då till den hopdragna formen och kan inte få tillbaka sin ursprungliga, vidgade, struktur.

Hur många dör av astma?

Omkring 800 000 personer i Sverige har astma och 400 000-700 000 personer KOL. Varje år dör omkring 3 000 personer till följd av KOL och dödligheten ökar, i synnerhet bland kvinnor.

Hur länge kan ett astmaanfall vara?

Anfallen kan pågå länge

Anfallen kan vara från några minuter upp till flera timmar, men de kan också pågå längre, status astmaticus. Personer med astma har ofta besvär nattetid eller under tidiga morgontimmar, speciellt under perioder då astman är på väg att försämras.

Kan astma påverka hjärtat?

Vid kroniska lungsjukdomar blir det också en extra belastning på hjärtat och det kan skapa besvär. Vi ser detta hos personer med astma som inte är behandlade på optimalt sätt och tyvärr nu allt mer hos personer med KOL vilket står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Kan astma försvinna och komma tillbaka?

Prognosen vid infektionsastma är god. Tillståndet växer många gånger bort vid 2–3 års ålder, men besvären kvarstår ibland till skolåldern. Prognosen vid astma med allergisk komponent är mer oförutsägbar, men många barn får mindre besvär under uppväxten. En del får dock tillbaka sin astma efter varierande tid.

Vad kan man göra åt astma?

Astma behandlas som regel med både snabbverkande och långtidsverkande läkemedel som inhaleras:
  1. luftrörsvidgande läkemedel – gör det mindre tungt att andas eftersom musklerna slappnar av och luften får lättare att passera.
  2. inflammationsdämpande läkemedel – trycker tillbaka inflammationen och förebygger försämring.

Vad triggar igång astma?

Det kan vara till exempel pälsdjur, kvalster eller pollen. Astmaanfall kan också triggas av infektioner och icke-allergiska ämnen i luften som irriterar luftvägarna, som tobaksrök, avgaser, kemikalier och starka dofter.

Astma

Axel, 4 år, berättar om sin astma – Malou Efter tio (TV4)

Leva med astma – så kan livet bli enklare

Lämna en kommentar