Vad är atarax?

Vad gör Atarax med kroppen?

Atarax dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber. Atarax används vid klåda och nässelfeber. Atarax används även vid ångest och oro hos vuxna.

Hur många Atarax kan man ta på en gång?

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Atarax ska användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid. Maximal dygnsdos för vuxna är 100 mg per dag.

När ska man ta Atarax för att sova?

Effekten kommer snabbt, ofta inom en halvtimme, och du ska därför ta läkemedlet precis innan du går och lägger dig. Det går också bra att ta det om du inte kan somna. Läkemedel som innehåller zopiklon verkar under lite längre tid än de som innehåller zolpidem.

Kan man bli trött av Atarax?

Atarax kan ge trötthet, sömnighet eller huvudvärk. Tröttheten är vanligast i början av behandlingen och försvinner oftast vid fortsatt användning. Det är du själv som kan bedöma om du är tillräckligt alert för bilkörning. Muntorrhet är vanligt, vilket ökar risken för hål i tänderna.

Hur länge kan man ta Atarax?

Hur du tar Atarax

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Atarax ska användas vid lägsta effektiva och under kortast dos möjliga behandlingstid.

Kan man ta livet av sig med Atarax?

Atarax kan orsaka en ökad risk för hjärtrytmproblem vilka kan vara livshotande. Tala därför om för läkaren om du har några hjärtproblem eller om du tar andra läkemedel, även receptfria sådana.

Kan man dela en 25 mg Atarax?

Vid klåda och nässelfeber: Rekommenderad dos för vuxna: 1 – 2 tabletter à 25 mg på kvällen. Rekommenderad dos för barn 5-12 år: 1 tablett à 10 mg eller 1 tablett à 25 mg på kvällen. För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning.

Vilken lugnande medicin är bäst?

Barbituraterna och bensodiazepinerna hör till de medel med mest uttalad centralt dämpande effekt. Dessa utnyttjas ofta inom sjukvården som lugnande inför en operation eller som narkos. Andra användningsområden är som kortvarig symptomatisk behandling av ångest eller nervösa besvär vid psykiska problem.

Kan inte sova utan sömntabletter?

Motion och fysisk aktivitet ger en bättre sömn

Att vara aktiv och i rörelse under dagen är ofta en förutsättning för att sova gott på natten. När du rör dig eller motionerar förbrukas bland annat de stresshormoner du samlat på dig under dagen och kroppen slappnar av efteråt.

Vilken är den bästa Sömntabletten?

De rekommenderar i första hand kortvarig behandling med substanser som zolpidem, zopiklon och zaleplon. De får patienten att somna snabbare och ger en längre sömntid jämfört med placebo.

Hur får man tag på Atarax?

Nej, det går inte att köpa Atarax på nätet lagligt eller på apotek utan recept. Eftersom Atarax är ett receptbelagt läkemedel är det inte tillåtet att köpa det receptfritt. Prata med din läkare för att avgöra om du kan få Atarax utskrivet.

Panikångest – så känner du igen symptomen – Dr Mikael & Tilde (Sjuan)

Onanerar du?

VAD HÄNDER OM DU INTE SOVER?

Lämna en kommentar