Vad är ateroskleros?

Ateroskleros (åderförkalkning) orsakar > 90 % av alla hjärtinfarkter och de flesta fall av ischemiska slaganfall, claudicatio intermittens och ischemiskt gangrän. Sjukdomen är en fokal process i artärväggens innersta lager och drabbar företrädesvis stora och medelstora artärer.

Vad händer vid ateroskleros?

Med tiden lagras fett, blodkroppar och bindväv på insidan av blodkärlen. När det blir för trångt får blodet svårare att passera. Åderförfettning kallas också för åderförkalkning eller ateroskleros och kan ibland göra att det bildas blodproppar i artärerna.

Vad finns det för orsaker till ateroskleros?

Med tiden kan det ha bildats stora plack som gör det svårare för blodet att passera. Det kallas för aterosklerotiska plack. Levnadsvanor som ökar risken för ateroskleros är rökning, stillasittande och stress. Om du har en nära släkting som har åderförkalkning har du också ökad risk.

Hur får man bort plack i ådrorna?

De upptäckte att när LDL-kolesterolet sänktes försvann de tidiga placken nästan helt, vilket delvis förvånade forskarna. Mogna och avancerade plack däremot blev mindre, men fanns fortfarande kvar. Hos människor kan LDL-kolesterolet sänkas av kolesterolsänkande läkemedel, exempelvis statiner.

Vad innebär ischemisk hjärtsjukdom?

Vid kranskärlssjukdom (ischemisk hjärtsjukdom) är blodförsörjningen till hjärtmuskeln otillräcklig, vilket kan orsaka syrebrist (ischemi) i den del av hjärtmuskeln som aktuellt kärl försörjer. Kranskärlssjukdom innefattar såväl hjärtinfarkt som kärlkramp (angina pectoris).

Vad är aterosklerotisk hjärtsjukdom?

Ateroskleros (åderförkalkning) orsakar > 90 % av alla hjärtinfarkter och de flesta fall av ischemiska slaganfall, claudicatio intermittens och ischemiskt gangrän. Sjukdomen är en fokal process i artärväggens innersta lager och drabbar företrädesvis stora och medelstora artärer.

Är hjärtsjukdomar ärftliga?

Vissa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är ärftliga. Sjukdomarna kan följas åt i olika generationer i en familj. De skiljer sig från folksjukdomar som stroke, typ 2-diabetes och högt blodtryck, som till stor del beror på dina levnadsvanor.

Vilka är riskfaktorerna för att utveckla åderförkalkning?

Betingelserna för åderförkalkning uppstår ofta redan i ungdomen. De mest centrala riskfaktorerna är genetiska betingelser, hyperkolesterolemi, hypertoni, rökning, diabetes mellitus och inflammation.

Kan man få bort kärlkramp?

Behandling. Läkemedel är den vanligaste behandlingen mot kärlkramp. Behandlingen minskar påfrestningarna på hjärtat, minskar syreförbrukningen och ökar blodflödet i kranskärlen. Läkemedlet gör också att du får mindre ont, blir mindre andfådd och mindre trött.

Hur håller man blodkärlen elastiska?

Kost och motion är viktiga delar för att hålla igång ett väl fungerande hjärt- och kärlsystem. Det har gjorts mycket internationell forskning på vilka näringsämnen som är viktiga för blodfetterna och blodkärlens funktion. Blodomloppet och blodet utgör kroppens viktigaste transportsystem.

Varför får man förkalkning i njuren?

Förkalkning av kärl och hjärtklaffar är vanligt vid avancerad njursvikt och associerat med osteoporos, frakturer och ökad mortalitet. Etiologin till denna »ossifiering« av kärl i den toxiska uremiska inre miljön är multifaktoriell.

What is atherosclerosis ?

What is Atherosclerosis? – Vascular Medicine | Lecturio

What is Atherosclerosis?

Lämna en kommentar