Vad är attefallshus?

Vad definierar ett attefallshus?

Storlek på ett attefallshus

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Vad är skillnaden mellan attefallshus och friggebod?

Utöver attefallsreglerna får man precis som tidigare även uppföra en s.k. friggebod om 15 m2. Denna får ej användas som permanentbostad, till skillnad från t. ex. ett attefallshus.

Varför attefallshus?

Den stora fördelen med attefallshus vilken ofta lyfts fram är att det är tillåtet att uppföra huset som en extra extern bostad. Det gör att varje villaägare med utrymme på tomten i teorin nu kan bli hyresvärdar, bara genom att bygga ett attefallshus.

Måste man ha bygglov för attefallshus?

Du behöver inte bygglov för att bygga ett attefallshus, men du måste alltid skicka en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun för att få ett startbesked – först då kan du börja bygga.

Får man bygga både ett attefallshus och en friggebod?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, utöver friggebod på max 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat attefallshus. Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter.

Hur stort får ett attefallshus vara utan bygglov?

Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Hur många bodar får man ha på tomten?

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Vad får ett attefallshus användas till?

15 kvm bygglovsfritt för tillbyggnader

Man får bara göra en tillbyggnad på det befintliga huset. Precis som med attefallshusetfår huset inte byggas till närmre än 4,5 m från tomtgräns. Tillbyggnader ska anmälas till kommunen. Din tillbyggnad får byggas i samma höjd eller lägre som det befintliga huset.

Får man ha toalett i friggebod?

En friggebod med loft och toalett

För att installera vatten och avlopp i friggeboden kan du behöva göra en bygganmälan. Kontakta din kommun för att fråga vad som gäller där just du bor. Vill du inte dra in vatten och avlopp finns numera flera toaletter som fungerar utan.

Vad kostar ett vinterbonat attefallshus?

Därjämte beror priset på vilka tillval du gör som t. ex. takbeläggning, isolering och loft. Däremot går det att säga att kostnaden ligger mellan 100 000 – 500 000 kr.

Får attefallshus sitta ihop med huset?

Faktum är att du får bygga både ett Attefallshus och en Friggebod på din tomt. Men, de får inte sitta ihop. Detsamma gäller för garage och Attefallshus.

Hur svårt är det att bygga attefallshus?

Det är inte lika krångligt att bygga som ett vanligt hus och kräver inte samma sorts tillstånd. En del bygger ett attefallshus för att de behöver en tvättstuga eller ett extra förråd, andra behöver ett extra boende för att slippa ha släkten inne i det stora bostadshuset.

Vad händer om man börjar bygga utan bygglov?

För att vara bygglovsbefriad får din altan vara högst 1,8 meter från markytan. Du ska enligt Plan- och bygglagen även ha ett fallskydd från din altan. Om du bygger altanen inom 3,6 meter från bostaden får du bygga ett staket eller en mur på altanen utan bygglov, då detta räknas som fallskydd.

Får man bygga attefallshus på tom tomt?

Ett attefallshus får bara uppföras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett en-eller tvåbostadshus.

Hur många kvadratmeter får man bygga utan bygglov?

Tillbyggnad högst 15 kvadratmeter

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på högst 15 m2. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Vi bygger ett Attefallshus / Tiny House! – Stomme

ATTEFALLSHUS – Så här går det till (GRUND, LEVERANS OCH INSTALLATION)

Vi bygger ett Attefallshus / Tiny House! – Grunden

Lämna en kommentar