Vad är axeltryck?

Vad är boggi och axeltryck?

Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter. Med boggitryck menas den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan.

Vad menas med begränsat axeltryck?

Denna skylt talar om vad som är det maximala axeltrycket för ett fordon för att passera, i detta fall 6 ton, och den finns i FN-konventionen, och i de flesta länder i Europa. Den sätts upp på en del mindre vägar med begränsningar i bärighet eller på lite svagare broar.

Hur vet man axeltryck?

Titta vad det sår angivet för garanterad axelbelastning. Där kan man se hur mycket av lastbilens vikt som maximalt får belasta respektive axel. För en lastbil med två axlar kan de stå 7500 + 15500 kg. Det betyder att framaxeln maximalt får ta upp en vikt av 7500 kg och bakaxeln maximalt får ta upp 15500 kg.

Vad är högsta tillåtna axeltryck?

Landsvägsfordon. Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 2 får axeltrycket vara max 10 ton oavsett det är en drivande eller löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 3 är max axeltryck 8 ton, oavsett typ av axel.

Vad är skillnaden mellan axeltryck och boggitryck?

Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget. Boggitryck är en beteckning som anger hur högt trycket från en boggi på till exempel en lastbil är mot vägbanan. Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter.

Vad är axeltryck lastbil?

Axeltrycket är den vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägen.

Hur stor del av axeltrycket på en fullastad motviktstruck ligger på framaxeln?

Axeltrycket anger hur högt trycket från en hjulaxel är mot underlaget. På en fullastad motviktstruck ligger ca 90 % av totalvikten på framaxeln.

Vad är högsta tillåtna axeltryck på BK3?

BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton.

Hur mycket får en lastbil med två axlar högst väga?

Högsta tillåtna fordonsvikter
Fordon med två axlar
Lastbil 18 ton
Fordonståg 40 ton
Ledat fordon 40 ton eller 44 ton för treaxlat motorfordon med två– eller treaxlad påhängsvagn, som i kombinerad transport medför en ISO-container om 40 for.
Övriga begränsningar

10 rader till

Vad är skatte vikt?

För personbilar, traktorer och motorredskap beräknas skattevikten på fordonets tjänstevikt. För släpvagnar, lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar beräknas skattevikten istället på fordonets totalvikt, det vill säga fordonets tjänstevikt + maxlast.

Hur får du fram ditt fordons bruttovikt efter att du har lastat?

Förklaring av bruttovikt

Låt oss anta att bilen väger 1800 kg, du som förare väger 75 kg och lasten har en vikt om 200 kg. Bruttovikten vid detta tillfälle blir då 1800 + 75 + 200 kg = 2075 kg.

Hur vet man om man har Vägvänlig fjädring?

tis 27 feb 2018, 18:33#500662 Tanken bakom vägvänlig fjädring är att om belastningen är max 9,5 ton på axlarna i en boggie så får du ha 19 tom boggietryck på BK 1 väg. Det uppnås med antingen luftfjädrad boggie eller en tandemboggie där boggiecentrum ligger mitt mellan axlarna.

Definitioner och axeltryck!

Lastvikter del 1

Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg? Viktigt att veta.

Lämna en kommentar