Vad är benchmarking?

Vad menas Benchmark?

Benchmarking går enkelt beskrivet ut på att jämföra utvalda delar av sin egen organisation mot andra organisationer. Det är ett kraftfullt verktyg för att hitta möjliga förbättringar i den egna verksamheten och identifiera och implementera best practice.

Varför gör man benchmarking?

Syftet med benchmarking handlar om att förbättra ett företags verksamhet genom att jämföra sig med andra liknade företag. Med hjälp av benchmarking går det tydligt att visa och få information om hur företaget presterar mot sina konkurrenter.

Vad är intern benchmarking?

Intern benchmarking är när företag jämför olika enheter inom det egna företaget (Zairi & Leonard, 1994). För att försöka förbättra verksamheten internt kan exempelvis försäljningsstatistik hos olika butiker inom ett detaljhandelsföretag jämföras.

Vilka olika synsätt på benchmarking finns inom företagsekonomi?

Tre typer av benchmarking
  • Intern benchmarking: Jämförelser mellan olika avdelningar eller enheter inom ett företag.
  • Konkurrensinriktad benchmarking: Jämförelse av prestation eller processer gentemot företagets konkurrenter.
  • Funktionsinriktat benchmarking: Jämförelser gentemot en bransch eller viss industri.

Vad är ekonomisk styrning?

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom ett företag eller organisation för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål. För att uppnå dessa ekonomiska mål försöker man att få personalen att agera så att både deras och företagets mål kan samverka och styras mot samma håll.

What is benchmarking?

What is Benchmarking ? Analysis | Benchmarking in Strategic management

Different types of benchmarking: Examples And Easy Explanations

Lämna en kommentar