Vad är bergvärme?

Vad menas med bergvärme?

Bergvärme är solenergi som lagrats i grundvattnet och som du kan använda för att värma upp ditt hus och få varmvatten. Den finns i berget, under gräsmattan som jordvärme och på sjöbotten som sjövärme.

Varför ska man ha bergvärme?

Låg energiförbrukning När du byter till bergvärme kan sänka din energiförbrukning med upp till 75% om du till exempel har direktverkande el idag. Låg driftskostnad En bergvärmepump ger 4 gånger så mycket energi som den förbrukar. Det vill säga den använder 1 del energi för att utvinna 4 delar energi från grundvattnet.

Är bergvärme elvärme?

Elförbrukningen med bergvärme är relativt låg om vi jämför med t. ex. direktverkande el eftersom dina elkostnader är lägre för samma mängd värmeenergi. Detta är tack vare bergvärmepumpens verkningsgrad (COP/SCOP), eller värmefaktor som det också kallas.

Hur får man bergvärme?

Bergvärme utnyttjar geoenergi, vilket är energi som skapas av solenergin. Bergvärme utvinns från det djup där berggrunden och grundvattnet har samma temperatur. Grundvattnet värms upp av solen när vattnet befinner sig nära markytan samt av vatten i närliggande större sjöar och hav som även de värmts upp at solen.

Hur varmt är det i ett Bergvärmehål?

Bergvärme är solvärme som lagras i marken och som via ett till två djupa borrhål pumpas upp till värmepumpar. Vätskan som pumpas runt i slangen har en temperatur på ett par plusgrader ner till ett par minusgrader. Värmepumparna höjer temperaturen till 35-70 grader.

Vad är bäst bergvärme eller solceller?

Fördelar. Återbetalningstiden för en värmepump är något kortare än solceller, kostnaden för en komplett värmepumpsinstallation är även något billigare jämfört mot kostnaden för solceller. Uppskattningsvis så är återbetalningstiden för investeringen 5 till 7 år för en värmepump.

Är det lönsamt med bergvärme?

Bergvärme är ett utmärkt alternativ för många, men det är inte för alla. För att få bästa möjliga lönsamhet med bergvärme är det lämpligt om ditt hushåll: Har ett högt energibehov. Lönsamheten ökar om behovet av värme är högt, vilket ofta gäller för större villor eller i hushåll med många personer.

Är bergvärme effektivt?

Idag har många bergvärmepumpar en värmefaktor på 2,5 trots att värmepumparna sålts med värmefaktor på 4 eller mer. Dels beror skillnaden på glädjesiffror från fabrikanten men dels också på att borrhålen sakta blivit kallare.

Hur är bergvärme bra för miljön?

Minimal påverkanmiljön. Eftersom bergvärme inte kräver någon typ av förbränning, utan endast drivs av elektricitet, sparar det på naturens resurser. Bergvärme minskar markant utsläppen av kväveoxid, kolväte och koldioxid i jämförelse med värmesystem som hämtar energi ut fossila bränslen.

Hur mycket billigare med bergvärme?

Bergvärme – pris per kwh och årskostnad

Elpris: 95 öre/kwh. Värmefaktor: 4,5, vilket motsvarar ungefär 0,286, eller att du behöver 28,6% av elen för att värma med bergvärme jämfört med att värma enbart med el. Totalt pris per kwh för bergvärme: 95 öre (elpris) * 0,286 (värmefaktor) = cirka 27 öre/kwh.

När går elpatronen in bergvärme?

På en bergvärmepump som är rätt dimensionerad går elpatronen in med 150–300 kilowattimmar till en kostnad av 450 kronor som mest under ett helt år och en kall vinter Mer än hälften av detta är spets av varmvatten.

Vad är normal elförbrukning villa med bergvärme?

Normal elförbrukning med fjärrvärme, bergvärme eller luftvärmepump. Om du har fjärrvärme eller värmer huset med luftvärmepump eller bergvärme ligger en normal elanvändning på ca 5000 kWh/år. Alltså en fjärdedel till en femtedel mindre än om du har direktverkande el som uppvärmningsform.

Måste man ha tillstånd för bergvärme?

Att installera bergvärme kräver tillstånd. Du ansöker om tillstånd genom att skicka in en ansökningsblankett till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Till ansökan behöver du bifoga en karta över din fastighet där du markerar vart du vill borra.

Kan jag få bergvärme?

Nästan alla villaägare kan installera bergvärme.

Det kräver ingen stor tomtyta även om avståndet mellan två borrhål måste vara minst 20 meter. Däremot rekommenderas bergvärme främst till hushåll som har ett högt energibehov. Det beror på att energiproduktionen ökar i relation till energiförbrukningen.

Vad är nackdelen vid installation av bergvärme?

Bergvärmenackdelar:

Kräver borrning: För att kunna installera bergvärme måste du borra en energibrunn, vilket i sin tur kräver att du kan borra dig ner till berget på din tomt. I vissa fall går inte det, och då kan man istället överväga jordvärme eller luftvärme.

Hur funkar bergvärme

Thermia Bergvärme

Bergvärme & bergvärmepump | Så funkar det | Kostnad och frikyla

Lämna en kommentar