Vad är besittningsskydd?

Vad innebär ett besittningsskydd?

Ett skydd för nyttjanderättshavaren om upplåtaren säger upp avtalet till upphörande. En bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd som följer av 12 kap. 46 § jordabalken och innebär att hyresförhållandet i stort sett alltid förlängs.

Hur funkar besittningsskyddet?

Att ha besittningsskydd betyder att du som hyr i andra hand inte utan skäl måste flytta den dag som står i uppsägningen. För dig som hyr ut i andra hand innebär besittningsskydd att du måste ansöka hos hyresnämnden om det uppstår en tvist och din hyresgäst inte lämnar lägenheten.

När har man rätt till besittningsskydd?

Om du hyr ut din hyresrätt till någon i andrahand i en period längre än två år får den personen besittningsrätt gentemot dig. Du kan med andra ord inte säga upp ert hyreskontrakt hur som helst. Dock gäller inte besittningsskyddet för din hyresgäst om du själv vill flytta tillbaka till din lägenhet.

Hur får man besittningsskydd?

Förstahandshyresgäster får besittningsskydd omedelbart när hyresavtalet börjar att löpa. Andrahandshyresgäster är skyddade efter att hyresförhållandet har varat sammanhängande i mer än två år, om inte privatuthyrningslagen gäller (se p 7).

Vad är besittningsskydd hyresrätt?

Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt att bo kvar även om hyresvärden säger upp avtalet. Men det finns situationer då besittningsskyddet kan brytas. Hyresgästen har då inte rätt till förlängning av hyresavtalet och måste flytta från bostaden.

Vad är indirekt besittningsskydd?

Indirekt besittningsskydd

Det innebär att du som är hyresgäst i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som du gjort på grund av att hyresförhållandet upphör. I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med avflyttningen.

Vad innebär det att hyra i första hand?

Förstahandskontrakt innebär att du hyr din lägenhet direkt från fastighetens ägare, som exempelvis kan vara ett bostadsbolag eller allmännyttan. Om du hyr din lägenhet i första hand brukar tillsvidareuthyrning gälla och du har besittningsskydd från och med första dagen du hyr lägenheten.

Kan min hyresvärd säga upp mig?

Du som är hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal med de uppsägningstider som står i lagen; 12 kap 4 § jordabalken. Uppsägningen ska vara skriftlig. Du ska skriva varför du inte förlänger hyresavtalet.

Kan min son ta över min lägenhet?

Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (JB 12:32 st 1). Om du skulle överlåta den till din dotter utan hyresvärdens samtycke kan det leda till att hyresavtalet upphör i förtid (se JB 12:42 st 1 p 3). Du kan alltså bli av med hyresrätten.

När gäller inte besittningsskydd?

Precis som för förstahandskontrakt gäller inte heller besittningsskyddet om hyresgästen har misskött sig grovt. Tänk på! Besittningsskyddet gäller inte om du som har förstahandskontrakt vill flytta tillbaka till lägenheten. Då är hyresgästen skyldig att flytta.

När upphör besittningsskydd?

Ett annat fall när besittningsskyddet inte gäller är då hyresgästen och hyresvärden i enlighet med JB 12:45a, i en särskilt upprättad handling, kommit överens om att hyresrätten inte ska vara förenad med rätt till förlängning.

Har företag besittningsskydd?

När företag hyr lokaler har man så kallat indirekt besittningsskydd som skiljer sig från det vanliga besittningsskyddet och det är mycket viktigt att komma ihåg och särskilja på. Ett direkt besittningsskydd ger rätt till förlängning av hyresavtalet medans ett indirekt inte har det.

Privatjuridik – Lägenhet mest hyresrätt – Del 2 – Hyreslägenhet – Besittningsskydd och hyra

Bostadsjuridik

Hyresrätt – Lokal – Del 5 – Uppsägning av hyresavtal

Lämna en kommentar