Vad är beteendevetenskap?

Vad kan man bli om man läser beteendevetenskap?

En beteendevetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar två respektive fyra år.

Vad räknas som beteendevetare?

En beteendevetare är generellt någon med en utbildning som har läst både psykologi, pedagogik och sociologi (och även eller alternativt socialpsykologi). Examen ska sedan ligga med inriktning på ett av dessa områden.

Vad gör man hos en beteendevetare?

Beteendevetare har en utmärkt kompetens att arbeta med exempelvis:
  1. personalfrågor.
  2. organisationsutveckling.
  3. karriär- och kompetensutveckling.
  4. rehabilitering.
  5. kriminalvård.
  6. hälsofrågor.
  7. utredningsarbete.
  8. arbete som handläggare.
30 aug. 2021

Vilka yrken är beteendevetenskapliga?

Här ingår yrkestitlar som exempelvis arbetshandledare, boendestödjare, kurator, terapeut, behandlare eller behandlingsassistent men också coach och vägledare. Även arbetstiteln beteendevetare har vuxit sig starkare på senare år inom kommunala verksamheter.

Hur mycket tjänar beteendevetare?

Dela
Lön Andel
20-21.999 kr 13,84 %
22-23.999 kr 18,55 %
24-25.999 kr 25,79 %
26-27.999 kr 11,95 %

16 rader till

Är det svårt att bli beteendevetare?

För att bli beteendevetare behövs minst en kandidatexamen med något av följande som huvudämne: psykologi, pedagogik eller sociologi. Du kan välja att antingen läsa fristående kurser och plocka ihop din egen utbildning, eller söka till något av de beteendevetarprogram som ges på Sveriges universitet och högskolor.

Vad kan bli om man studerat samhällsvetenskaplig linje?

Samhällsvetenskapsprogrammet – Inriktning Beteendevetenskap

Vill du förstå människan och vad som påverkar dem ska du välja SAM Beteende. Du läser psykologi, sociologi och pedagogik som lägger grunden för yrken som psykolog, skribent, lärare och polis.

Vad är skillnaden på socionom och beteendevetare?

Socionom är en yrkesexamen som man bara kan få genom att gå ett program som leder till det. Beteendevetare är mer fritt då det inte är någon skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig för det om man läst beteendevetenskapliga ämnen så som psykologi, sociologi och pedagogik.

Vem kan kalla sig beteendevetare?

För att kunna kalla sig beteendevetare ska man ha en kandidatexamen inom något av huvudämnena pedagogik, psykologi eller sociologi. För att möta ett växande behov kom beteendevetarlinjerna under 1970-talet att kombinera och bredda de traditionella huvudämnena med till exempel ekonomi och juridik.

Vad gör en profilerare?

En profilerare kan utläsa mycket från en brottsplats om vilka slags beteendemönster gärningspersonen har och därmed snäva in antalet misstänkta. Genom att studera brottsplats och demografiska, sociala och beteendemässiga egenskaper kan polisen skapa sig en tydlig bild av gärningspersonen.

Kan beteendevetare bli psykoterapeut?

Psykoterapeut är en skyddad titel i Sverige och får bara användas av den som innehar en psykoterapeutlegitimation. Psykoterapeuter har alltid en ytterligare utbildning utöver sin psykoterapeututbildning. Vanliga grundutbildningar för psykoterapeuter är socionom, psykolog, beteendevetare eller sjuksköterska.

BETEENDEVETARE – ETT YRKE MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Beteendevetenskapliga programmet

Psykolog, socionom, polis, beteendevetenskap

Lämna en kommentar