Vad är bilirubin?

Vad räknas som högt bilirubin?

TOLKNING. Den gulaktiga färgen vid ikterus är orsakad av en ansamling av okonjugerat bilirubin i huden, konjunktiva och andra slemhinnor. Ikterus ses först när bilirubin överstiger ca 50 μmol/L. Ökad utsöndring av konjugerat bilirubin färgar urinen brun.

Vad visar bilirubin?

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt från blodets hemoglobin och utsöndras från levern via gallan till tarmen. Analysen görs främst för att undersöka om en nedsatt leverfunktion beror av stopp i gallvägarna. Blodets röda blodkroppar hör till de celler som omsätts mest och lever kortast.

Vad beror lågt bilirubin på?

Det ses ofta i samband med leversjukdom, t. ex. till följd av långvarigt högt alkoholintag eller vid infektion i levervävnaden (ofta hepatit A och vid påssjuka).

Hur högt kan Bilirubinvärdet bli?

Gulfärgning brukar först ses i ögonvitorna. Därefter ses gulfärgningen i hud och på slemhinnor. Bilirubinvärdet brukar då vara över cirka 50 mikromol/l. Patienten får också mörk urin, ev.

Vad är ett normalt Bilirubinvärde?

Normalt utgör det konjugerade bilirubinet mindre än 20 procent av totalbilirubinet i plasma hos vuxna. Levern har normalt stor reservkapacitet för konjugering och utsöndring av bilirubin.

Vart går gränsen för gulsot?

Bedömning av provtagning vid 2-3 veckors ålder och fortsatt handläggning. Om provtagning vid tre veckors ålder visar konjugerat bilirubin som är > 17 μmol/L och en andel > 20 procent av totalt bilirubin talar det för spädbarnskolestas, det vill säga gallstas, och barnet måste omgående handläggas utifrån detta.

Hur blir man av med bilirubin?

Oftast behövs ingen behandling, eftersom gulsoten går över inom ett par veckor. Om värdena är för höga behöver barnet få behandling med ett särskilt ljus på huden, via en ljuslampa eller ljusfilt. Ljuset gör att bilirubinet inte kan orsaka skada, och då kan kroppen göra sig av med det i egen takt.

Vad är lågt bilirubin?

I levercellerna konjugeras bilirubinet med glukuronsyra för att sedan utsöndras via gallvägarna till tarmen. En mindre del konjugerat bilirubin återgår också normalt från levercellerna till blodplasma. Normalt utgör det konjugerade bilirubinet mindre än 20 procent av totalbilirubinet i blodplasma hos vuxna.

Vad kan dåliga levervärden bero på?

Vad innebär förhöjda levervärden? ASAT och ALAT är leverenzymer som finns bland annat i levernas celler och om dessa läcker ut i blodet i större mängd än normalt, kan det i vissa fall innebära att levern på något sätt är inflammerad eller skadad.

Är det farligt med högt Bilirubinvärde?

Ett högt värde av bilirubin i kroppen kan ha många orsaker och för att fastställa vad som orsakar detta behövs det kompletterande analyser och undersökningar. Det kan vara förknippat med leversjukdom och/eller sjukdomar som leder till stopp i gallvägarna eller att man på annat sätt är svårt sjuk.

Kan man dö av gulsot?

Det finns flera sorters hepatit

Hepatit brukar även kallas för gulsot eftersom huden ofta blir gulfärgad om du får sjukdomen. Hepatit A är inte en kronisk sjukdom, till skillnad från hepatit B, C och D som ibland kan orsaka kronisk hepatit. Kronisk innebär att man har sjukdomen i hela livet.

Är gulsot Farligt?

Kan gulsot vara skadligt för mitt barn ? De flesta barn har en mild och helt harmlös gulsot. Under vissa omständigheter kan dock bilirubin-nivåerna bli mycket höga, och i värsta fall resultera i hjärnskada. För att undvika detta bör alla nyfödda undersökas noggrant för gulsot och ev.

What is Jaundice and Bilirubin in Newborns? The NICU Doc explains!

Bilirubin Metabolism Simplified

Matspjälkning del 9 (13)

Lämna en kommentar