Vad är bipolar?

Bipolär sjukdom innebär att du svänger i stämningsläge, du är ibland deprimerad, ibland manisk, det vill säga överdrivet energisk och upprymd. Maniska och depressiva symtom kan förekomma samtidigt, det kallas blandepisod. Tidigare kallades en typ av bipolär sjukdom, bipolär 1, för manodepressiv sjukdom.

Vad kännetecknar en bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är en långvarig psykisk störning. Sjukdomen kännetecknas av varierande episoder av depression, hypomani, mani eller blandade sjukdomsepisoder. Hos största delen av patienterna är symtomen mest depressiva, men däremellan kan också perioder med få eller inga symtom förekomma.

Vad beror bipolär sjukdom på?

Orsaker till bipolär sjukdom

Vid bipolär sjukdom spelar ärftlighet en större roll än vid vanliga depressioner. Faktorer som exempelvis kroppsliga sjukdomar, livshändelser, stress och sömnsvårigheter kan också utlösa bipolär sjukdom. Ibland kan hypomani eller mani framträda vid behandling mot depression.

Hur vet man om man har bipolär sjukdom test?

För att veta om du lider av bipolär sjukdom behöver du träffa en läkare. Det finns idag ännu inget fysiskt test så som blodprov som du kan ta för att få reda på om du är bipolär. I stället baseras diagnosen på din sjukdomshistoria. Eventuell utredning görs inom specialistvården (psykiatrin).

Kan man utveckla Bipoläritet?

Bipolär sjukdom innebär att perioder av nedstämdhet varvas med perioder av upprymdhet och ökad aktivitetsgrad, så kallad mani. Mellan dessa perioder kan det gå lång tid då livet är som vanligt. Om du misstänker att du har bipolär sjukdom bör du söka hjälp.

Vad är stämningsläge?

Affektiva störningar, förstämningssyndrom eller humörsvängningar, är psykiska störningar vilkas huvudsakliga symtom handlar om förändrade känslor (även kallat affekter) eller stämningslägen, det vill säga att personen blir oförklarligt nedstämd eller euforisk. Ett exempel på sådan störning är depression.

Hur hantera en bipolär person?

Vid bemötandet av en person i sitt maniska skov är det viktigt att man är lugn, trygg och får personen att förstå att man bara vill hjälpa den samtidigt som man kan behöva sätta gränser till deras ofta ”gränslösa” beteende.

Hur ska man bete sig mot en bipolär?

Symtomen på bipolär sjukdom är att du har olika perioder av mani och depression. Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk medan depression innebär motsatsen, att all lust, glädje och energi har tagit slut. Att humöret svänger kraftigt mellan två motpoler är det som gett namn åt bipolär sjukdom.

Kan man bli bipolär av stress?

Bipolär sjukdom kan utlösas av yttre händelser, stress och allmänna påfrestningar och börjar synas i tonåren. Sjukdomen är livslång. Risken att någon gång i livet insjukna i bipolär sjukdom är en till två procent och är lika vanlig i hela världen.

Vad händer i hjärnan när man har bipolär sjukdom?

Patienter med bipolär sjukdom som får maniska sjukdomsskov, utvecklar mer förändringar i hjärnan än patienter utan skov. Ju fler maniska episoder patienterna upplevde, desto mer minskade hjärnbarkens tjocklek. Resultaten tyder på att bipolär sjukdom kan vara en neuroprogressiv sjukdom.

Hur ställer man diagnosen bipolär sjukdom?

Enligt DSM-5 och ICD-11 räcker det för diagnosen bipolär sjukdom typ I att en person drabbats av minst en manisk episod. 80-90 % av de som drabbas av en manisk episod har depression i sin sjukhistoria.

Hur lång tid tar det att utreda bipolär?

Det tar mellan ett och tre besök att göra utredningen. Väntetiden varierar. Du kan fråga personalen som gjorde basutredningen om hur länge du kommer att få vänta.

Vad är det för skillnad på Borderline och bipolär?

Recidiverande depressioner kan vara fas i bipolär sjukdom där en manisk eller hypoman fas visar sig så småningom. Hypertymt temperament (se nedan under Symtom) kan vara del i bipolär sjukdom. Borderline personlighetsstörning uppträder ofta tillsammans med bipolär sjukdom (se avsnittet Personlighetsstörningar).

Kan man ha både Borderline och bipolär?

Borderline personlighetssyndrom visar sig vanligen i tonåren eller tjugoårsåldern. Symtomen är ofta värre i yngre ålder, och blir med tiden gradvis bättre. Det är vanligt att samtidigt ha andra diagnoser som depression, ångest, ätstörning, bipolär sjukdom, PTSD eller ADHD.

När kan man få bipolär sjukdom?

Eller så kan växlingar mellan depression och mani ske tätt, detta kallas snabbsvängande tillstånd. Inte sällan är symtomen svårtolkade. Bipolär sjukdom debuterar vanligen någon gång mellan puberteten och 25-årsåldern, men det är inte ovanligt med debut före puberteten eller senare i livet.

Hur många procent är bipolära i Sverige?

Mellan 1 och 3 procent av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom. Många insjuknar första gången när de är mellan 15 och 30 år. Ärftlig belastning är den viktigaste riskfaktorn.

VAD ÄR BIPOLÄR SJUKDOM? – Ångestskolan

Överläkaren: ”Bipolaritet kan misstas för depression” – Malou Efter tio (TV4)

Så är det att leva med bipolär sjukdom

Lämna en kommentar