Vad är bjälklag?

Vad räknas som bjälklag?

Bjälklag. Bjälklag är en horisontal bärande byggnadsdel som avgränsar olika våningar. Till bjälklaget räknas även golv och innertak medan den bärande delen räknas som bärlag. Bärlaget bär upp laster från våningsplanet samt överför tyngden till bärande väggar och pelare.

Vilka är de fyra bjälklagen?

Exempel på bjälklag namngivna efter material är träbjälklag och betongbjälklag. Exempel på bjälklag namngivna efter dess funktion är golvbjälklag, takbjälklag, våningsbjälklag och gårdsbjälklag.

Vilka dimensioner har golvbjälkarna?

Golvbjälkar: konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600 mm. Kortlingar: konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkarna. Undergolv: 22 mm spontade golvspånskivor.

Hur gör man ett bjälklag?

För ett träbjälklag till en bostad med normala belastningar är 45×220 mm reglar (hållfasthetsklass C24 eller högre) den mest använda dimensionen. Centrumavståndet ska vara 600 mm och spännvidden bör inte överstiga 3000 mm vid två upplagspunkter. Spännvidden kan ökas till 8000 mm om tre upplag används.

Vilken tjocklek har bjälkar?

(1) balk gjord av stock och använd som byggnadsdel. – (2) fyrkantvirke med minst 200 mm tjocklek och bredd. Skillnaden mellan tjocklek och bredd är vanligen högst 25 mm.

Vad är en Husstomme?

Byggnadens stomme har en bärande eller stabiliserande funktion. Bjälklag, väggar, tak, knutpunkter och förband ingår i stommen. Här behandlas först generella aspekter när det gäller stabiliserande system oavsett val av material samt övergripande aspekter på stommar i massivt trä.

Var i ett bjälklag hittar man Blindbotten?

Undersidan av ett bottenbjälklag av trä benämns ofta blindbotten. En blindbotten ska kunna bära isoleringsmaterialet och den ska skydda bjälklaget mot olika påfrestningar som kan förekomma, till exempel fukt.

Vad består normalt ett träbjälklag av?

Bottenbjälklag, källarbjälklag och mellanbjälklag

Träkonstruktioner för botten-, källar- och mellanbjälklag består vanligen av bjälkar med centrumavstånd 600 mm. Skivmaterial och isolering till bjälklag är till sina yttermått anpassade till detta centrumavstånd.

Vad är Bjälklagskonstruktion?

Bjälklag är en viktig del i ett hus konstruktion. Bjälklaget fördelar krafterna som finns inne i huset och sprider ut dem så de hamnar ut i väggarna och på krypgrundselementen. Vidare är det på bjälklaget som man sedan bygger upp husets olika golv.

Vilken dimension har balken?

Vid små spännvidder används normalt balkar av konstruktionsvirke. Vid större spännvidder används balkar av limträ, fanerträ eller lättbalk. Längden på virket är emellertid begränsad till cirka 5 m och tvärsnittet till 75×225 mm. Större längder eller större tvärsnitt kan specialtillverkas av sågverken.

Vilken dimension på takstolar?

Dimensionerande last för takbalkar och takstolar
b × h (mm) Hållfast- hetsklass Volym (m3/m)
90 x 90 GL30h 0,008
x 180 GL30c 0,016
x 225 GL30c 0,020
x 270 GL30c 0,024

29 rader till

Vilken dimension har det stående reglarna?

Vanliga regeldimensioner i bärande väggar är 45×95, 45×120, 45×145, 45×170, 45×195 och 45×220 mm. Bärande innerväggar utförs normalt med reglar av 45×95 mm, men reglar av 45×120 och 45×145 mm förekommer ibland. Definitionsmässigt är de bredare dimensionerna inte reglar utan definieras som plankor.

Hur fäster man bjälklag?

I takt med att bjälkarna monteras läggs ett tillfälligt golv som arbetsplattform enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar. Glespanel på bjälklagets undersida spikas, där så är möjligt, underifrån. Blindbottenläkt spikas underifrån eller uppifrån. Den kan också spikas fast innan bjälkarna monteras.

Hur fästa Golvregel?

Mellan bärlinorna sätts reglar med ett centrumavstånd av 600 mm. Spika, skruva eller använd balkskor för att fästa reglarna vid bärlinorna. Reglarna fästs i bärlinorna genom skråskruvning eller med balkskor. Regeln ska inte ligga i botten på balkskon.

Vad är en bärlina?

Tvärgående bjälke som hjälper till att hålla uppe bjälkar med lång spännvidd.

Bjälklag

Hur gör snickaren – Isolering av mellanbjälklag

Spångolv är lättlagda men det går att göra fel

Lämna en kommentar