Vad är bliss?

Vad innebär bliss?

Bliss är ett symbolspråk som används av elever som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Grunden består av ett antal grafiska element som sätts samman och bildar symboler. Nya ord och begrepp kan skapas genom att symbolerna kombineras med varandra.

Varför bliss?

Bliss ger möjlighet att bygga språk

Blissystemet ger möjlighet att uttrycka många ord och att säga i princip det man vill, genom att kombinera ord till hela meningar. För personer som saknar tal, ofta i förening med rörelsehinder kan bliss vara ett komplement till talet.

Vem uppfann bliss?

Matematikern Charles Bliss uppfann bliss-språket på 1940-talet efter andra världskriget. Hans målsättning var att främja världsfred genom att hitta på ett internationellt språk. Språket återuppstod på 1970-talet då en kanadensisk arbetsgrupp försökte hitta kommunikationssätt för personer med rörelsehinder.

Vad är pictogram bilder?

Pictogram är ett visuellt språk där varje bild står för ett ord eller ett begrepp. Bilderna är svartvita och tanken är att de ska vara lätta att avläsa även i en detaljrik miljö.

Vad är GAKK?

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation förkortas TAKK och grafiskt bildstöd som alternativ och kompletterande kommunikation förkortas GAKK. Dessa går under benämningen alternativ och kompletterande kommunikation och förkortas AKK. AKK är en metod som används för att stödja barn i deras språkutveckling.

Hur använder man Pictogram?

Pictogram är ett ”telegramspråk”. Det betyder att innebörden går fram även om en del ord saknas. Ibland kan man sätta ihop två pictobilder för att göra ett nytt ord. Varje pictobild står för ett ord eller ett begrepp som till exempel ”skola” eller ”glad”.

När används Pictogram?

Därmed får de också tillgång till det skrivna språkets användning som tankestöd, minnesstöd och kommunikationsmedel.” Ur skriften ”Pictogram – för dem som behöver kommunicera med bilder”.

Vad är Bliss?

AKK och Bliss i skola och på gymnasiet (Riksgymnasiet Göteborg)

Blisshuset

Lämna en kommentar