Vad är blodplättar?

Blodplättar kallas också trombocyter. De lever bara i några dagar. Blodplättarna innehåller olika ämnen som behövs för att blodet ska levra sig vid en skada. Blodplättarna gör att blodet kan levra sig.

Vad har blodplättar för uppgift?

Blodplättar, eller trombocyter som de också kallas, är små cellfragment som bildas i benmärgen och cirkulerar i blodet. Om vi skadar oss och börjar blöda klumpar de ihop sig och täpper till såret samt hjälper blodet att koagulera.

Vad händer om man har för lite blodplättar?

Lättare att få blåmärken. Lättare att börja blöda näsblod. Kraftigare blödningar än normalt vid t ex tandborstning. Blödningar ifrån tarmen (i vissa fall)

Hur vet man om man har låga blodplättar?

Lågt värde av trombocyter. Om du har för få blodplättar kan du märka detta genom att du får snabba och stora blåmärken samt kraftiga blödningar. Det finns många anledningar till att kroppen inte producerar tillräckligt med trombocyter.

Hur uppstår blodplättar?

Vid sepsis rubbas balansen. Blodkärlen i hela kroppen blir inflammerade, det bildas mikroproppar som täpper till de mindre kärlen samtidigt som de aktiverade trombocyterna hela tiden kallar på mer hjälp från vita blodkroppar och aktiverar nya trombocyter. Hela systemet går bärsärkagång.

Vilka läkemedel kan ge trombocytopeni?

Orsaker till trombocytopeni

Läkemedel: Till exempel SSRI, Tiazider, Cytostatika, Clopidogrel och Heparin (även LMH), antibiotika. Minskad produktion i benmärgen: Den vanligaste orsaken är en toxisk effekt vid alkoholmissbruk. Ses även vid hematologiska maligniteter, benmärgsmetastaser av annan cancer.

Hur kollar man blodplättar?

Ett trombocyttest används för att upptäcka ett lågt eller högt antal blodplättar i blodet. Testet ingår i en komplett blodstatus (FBC), en grupp tester som ofta utförs som ett led i en allmän hälsoundersökning. Testet kan användas för att screena för eller diagnostisera olika sjukdomar som drabbar blodplättarna.

Var produceras blodplättar?

Majoriteten av röda blodkroppar, trombocyter, och de flesta vita blodkroppar bildas i den röda benmärgen medan endast ett fåtal bildas i gul benmärg.

Blodet

Blodet

Blodet del 1

Lämna en kommentar