Vad är bmi?

Hur kan man räkna ut sitt BMI?

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMIBody Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Ett värde över 25 definieras som övervikt, ett värde över 30 som fetma.

Hur många kg är 1 BMI?

BMI-tabell för dig
Vikt (för 180 cm) BMI Klassifikation
60-81 kg 18,5-25 Normalvikt
81-97 kg 25-30 Övervikt
97-113 kg 30-35 Fetma grad 1
113-130 kg 35-40 Fetma grad 2

4 rader till

Vad är normalt BMI för kvinnor?

BMI (Body Mass Index) mäter förhållandet mellan vikt och längd. Det är ett av flera sätt att avgöra om du väger för mycket eller för lite. Ett normalt BMI ligger enligt WHO på 18,5-24,9.

Hur räknar man ut BMI på miniräknare?

Du kan också beräkna BMI på egen hand, med hjälp av en miniräknare. Det du behöver är din längd och vikt. Du mäter då ditt BMI genom att multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dela sedan din vikt med den siffra du fick fram.

Hur mycket ska jag väga om jag är 167 cm?

Hälsosam vikt
Målviktstabell
165 cm 54-68 kg
166 cm 55-69 kg
167 cm 56-70 kg
168 cm 56-71 kg

58 rader till

Hur mycket ska jag väga om jag är 173 cm lång?

Om du är 170 cm lång:

bör du helst inte väga mindre än 54 kg (= BMI på 18,7) bör du helst inte väga så mycket mer än 72 kg (= BMI på 24,9)

När kan du nå din målvikt?

BMI för kvinnor och män
För kvinnor Värde
< 18.50 Du är underviktig
18.50 – 24.9 Du är normalviktig
25 – 29.9 Du är överviktig
> 25 Du är mycket överviktig

Hur mycket kan vikten variera från dag till dag?

Hur mycket du väger kan variera rätt mycket beroende på din vätskebalans och hur mycket mat du har i tarmarna. Vikten kan faktiskt variera med hela 2,5 kilo om dagen. För att få en rättvisande bild av din vikt så är den mest stabil om du väger dig på morgonen, efter toalettbesök och innan du har ätit eller druckit.

Hur mycket väger man om man har BMI 40?

BMI (kg/m2)
BMI (kg/m2)
18,5-24,9 Normalvikt
25-29,9 Övervikt
30-39,9 Fetma
>40 Grav fetma

1 rad till

14 mars 2022

Hur mycket ska man väga?

Världshälsoorganisationen, WHO, har angett följande gränsvärden: Undervikt – 18,49, normalvikt 18,50 – 24,99, övervikt 25,00 – 29,99, fetma 30,00 –. bedöms ha övervikt eller fetma om han eller hon väger 81 kg eller mer. Samma person bedöms ha fetma om vikten är över 97 kg.

Hur mycket ska en 14 årig tjej väga?

BMI-gränser för flickor
Ålder Underviktig Betydligt överviktig
14 15,8 27,3
15 16,3 28,1
16 16,8 28,9
17 17,2 29,6

15 rader till

Viktspecial del 1 – om BMI, motivation och kost – Nyhetsmorgon (TV4)

Så vet du att du är överviktig – Dr Mikael & Tilde (Sjuan)

Så skiljer du smarta kalorier från onyttiga – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar