Vad är borderline?

Borderline personlighetssyndrom innebär att du känner extremt starka känslor samtidigt som du har en känslomässig sårbarhet som gör det svårt för dig att kontrollera känslorna. Det är vanligt att det medför problem i vardagen med konflikter, destruktiva beteenden, impulsiva handlingar och raseriutbrott.

Vad är kännetecknande för en borderline person?

Det som kännetecknar borderline är starka känslor som på kort tid svänger från en extrem till en annan, till exempel att livet ena stunden känns underbart till att i nästa stund uppleva tillvaron som mycket tung. Det är vanligt att ha en stark rädsla att bli övergiven, och ha svårt att hantera att vara ensam.

Vad är borderline för sjukdom?

Att borderline är relaterat till en biologisk nedsättning, precis som adhd, betyder enligt Predrag Petrović att även den borde klassas som ett neuropsykiatriskt tillstånd. Men det stannar inte där. Forskningen kan också förklara varför många med adhd har svårt att reglera sina känslor.

Hur beter jag mig med en som har borderline?

Eftersom anhörigas psykiska hälsa kan drabbas negativt är det viktigt att de söker hjälp för sin egen del. Gruppträffar för anhöriga är en form av stöd som ibland erbjuds inom psykiatrin. Man kan också läsa om diagnoserna tillsammans, diskutera och lära sig om bl a svårigheterna och hur man ska förhålla sig till dem.

Hur är det att leva med en person med borderline?

Att leva med någon som har BPD kan vara utmanande, eftersom ett av huvudsymptomen är svårigheter att hantera nära relationer. Den som är partner till en BPD-drabbad kan uppleva förhållandet som att det ständigt växlar mellan himmel och helvete.

Vad är tyst borderline?

Det är svårt att beskriva vad en tomhetskänsla är. När vi frågar patienterna om de kan känna sig tomma brukar de antingen nicka ett tyst jakande svar eller så säger de nej. En tomhetskänsla kan beskrivas som en känsla av att inte vara någon alls eller att du inte existerar.

Vad är skillnaden på bipolär och borderline?

Recidiverande depressioner kan vara fas i bipolär sjukdom där en manisk eller hypoman fas visar sig så småningom. Hypertymt temperament (se nedan under Symtom) kan vara del i bipolär sjukdom. Borderline personlighetsstörning uppträder ofta tillsammans med bipolär sjukdom (se avsnittet Personlighetsstörningar).

Vad händer i hjärnan vid borderline?

Dessa individer kan få diagnoserna emotionell instabil personlighetsstörning (även kallad borderline personlighetsstörning) eller antisocial personlighetsstörning. Tidigare studier har visat att individer diagnostiserade med olika slag av personlighetsstörningar har minskad hjärnvolym i specifika delar av hjärnan.

Kan borderline försvinna?

Borderline är ingen sjukdom eller egenskap som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt flyter. Personlighetsstörningen kan också förändras och försvinna med tiden.

Hur många med borderline tar livet av sig?

Upp till en tiondel av personer med borderline personlighetsstörning begår självmord. Efter 10 år kommer 50 % av personerna med borderline personlighetsstörning att ha blivit återställda så att de kan fungera på ett arbete och bibehålla personliga relationer.

Har man borderline hela livet?

Det är inte säkert att du kommer att ha borderline hela livet. Att du fått diagnosen betyder bara att du har vissa svårigheter just nu. Det behöver alltså inte bli värre, utan kan istället bli bättre och bättre, tills du inte längre har några problem. Du är ung och har hela livet framför dig.

VAD ÄR BORDERLINE / IPS? – Ångestskolan

Saker du aldrig vågat fråga nån med borderline (EIPS)!

Att leva med borderline: ”Det är en jättestor förtvivlan” – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar