Vad är borrelia?

Borreliainfektion orsakas av en grupp borreliabakterier, Borrelia burgdorferi sensu lato, som är spiralvridna bakterier, så kallade spirocheter. Bakterierna kan infektera både däggdjur och fåglar. Sjukdomen sprids i naturen via fästingar av släktet Ixodes, i Sverige Ixodes ricinus.

Är det farligt med borrelia?

Borrelia kan orsaka en allvarlig infektion i det centrala nervsystemet, men det är mycket ovanligt. Det kan leda till förlamningar i kroppen eller att hjärnan påverkas på olika sätt. Minnesstörningar och koncentrationssvårigheter är de vanligaste besvären.

Hur vet man att man har borrelia?

Många som får borrelia märker inte ens att de blivit smittade och infektionen läker ut av sig själv. Vissa får endast en speciell hudrodnad, medan andra kan få symtom som huvudvärk, trötthet, värk i leder och muskler, feber och utstrålande smärtor.

Hur fungerar borrelia?

Borrelia är en bakterieinfektion som sprids via fästingar. Bakterierna orsakar oftast en infektion i huden, som lätt kan behandlas med penicillin. Om bakterierna inte behandlas kan de i vissa fall sprida sig till nervsystemet eller till lederna och orsaka mer bestående besvär.

Vad händer om man inte behandlar borrelia?

Ungefär en sjättedel av alla som insjuknar med borreliainfektion i Sverige har en påverkan på nervsystemet, så kallad neuroborrelios. Det är vanligare hos barn än hos vuxna.

Hur länge kan borrelia sitta i?

Borrelia kan spridas till nervsystemet

Det händer att borrelia sprider sig till kroppens nervsystem. Det kallas då neuroborrelios och det är vanligare hos barn än hos vuxna. Det brukar dröja två till sex veckor, men kan ta så lång tid som upp till tre månader innan symptom visar sig.

Hur snabbt måste man behandla borrelia?

Det vanligaste är en karakteristisk ringformad hudrodnad, så kallad erythema migrans. Betydligt mindre vanligt är neurologiska yttringar eller ledpåverkan, så kallade neuroborrelios respektive borreliaartrit. Enligt gällande svenska rekommendationer behandlas borreliainfektion med antibiotika i 10–14 dagar.

Hur ser borrelia utslag ut?

Det vanligaste symtomet på borrelia är att du får ett rött utslag större än 5 cm i diameter som ser ut som en ring kring fästingbettet – det kallas Erythema Migrans. Utslaget dyker upp 1 dag till 4 veckor efter att du blivit biten.

Hur ser ett farligt fästingbett ut?

Sök vård efter ett fästingbett om: du minst en vecka efter bettet får en rodnad på huden där du blivit biten, som växer till en diameter på minst 5 centimeter. Rodnaden kan antingen vara heltäckande eller se ut som en röd ring, och kan vara svårare att se på mörk hud.

Hur länge trött efter borrelia?

Om du får en röd ring i huden som växer och är ungefär fem centimeter eller större bör du kontakta sjukvården. Sök vård om du känner dig ovanligt trött, har feber, huvudvärk eller ont i leder och muskler – även om det har gått flera veckor och även om du är osäker på om du ens har blivit fästingbiten.

Vad är farligast borrelia eller TBE?

Borreliabakterier och TBE-virus

Både borrelia och TBE är infektioner som kan överföras till människor via fästingbett, men det är betydligt vanligare att insjukna i borrelia.

Kan man ha borrelia i flera år?

Infektionen kan framskrida under flera år samtidigt som patienten lever ett relativt normalt liv. Samma människa kan insjukna i borrelia flera gånger. Även om kroppen hade bildat antikroppar, skyddar dessa inte emot en ny infektion.

Kan man bli frisk från kronisk borrelia?

Den svenske Dr X som behandlar ”kronisk borrelia” anser att patienterna kan behöva kronisk antibiotikabehandling. Blir man inte bra på åtta veckor med antibiotika kan man ”fortsätta behandlingen tills man är fullt frisk.

Vad är borrelia?

Så upptäcks och behandlas borrelia – Malou Efter tio (TV4)

Doktor Mikael om TBE och Borrelia – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar