Vad är bra kundservice?

Anpassning utifrån önskemål, stötta med rådgivning, vägledning och att vara tillgänglig. Bra bemötande är att vara trevlig, tillmötesgående, vara professionell i sin roll och ta kunden på allvar. Man ska lyssna, ha fullt fokus på kunden, erbjuda hjälp och råd samt vara ärlig och transparent.

Har du något eget exempel på bra kundservice?

Bra kundservice handlar inte bara om generösa öppettider i supporten eller snabba svar på kundernas frågor. Bra kundservice kan vara små saker som gör en upplevelse mer personlig, rolig och lättsam, något som får kunderna att känna sig välkomna och uppskattade.

Hur blir man en bra kundservice?

10 tips för bättre kundservice
 1. Ge kunderna möjlighet att kontakta dig på fler olika sätt. …
 2. Meddela kunderna att du har mottagit deras förfrågan. …
 3. Behandla alla ärenden på samma sätt och så snabbt som möjligt. …
 4. Var inte rädd för att kommunicera för mycket med kunderna. …
 5. Undersök vad kunden tycker om er service.

Vad ett bra kundmöte är för dig?

Du ska tydligt – på mötet – visa upp detta kundvärdet i ditt kunderbjudande, som du ger kunden. Visa att ditt erbjudande kommer att öka din kunds intäktsflöde. Det kommer att öka din kunds betalningsvilja.

Vad är skillnaden mellan kundtjänst och kundservice?

En kundtjänst beskriver typiskt en funktion. Du kan exempelvis jämföra med begreppen socialtjänst eller vädertjänst. Kundservice fokuserar å andra sidan på det mer övergripande perspektivet på vilken service kunden ska erbjudas, det behöver inte nödvändigtvis vara i kontakt med funktionen som svarar på frågorna.

Hur gör du för att ge kunden den bästa shoppingupplevelsen?

Det är viktigt att du lyssnar på vad dom har att säga så att du kan sälja rätt produkt – men var aldrig påstridig. En smidig betalning: När det är dags att betala är det viktigt att du får ögonkontakt med kunden när ni har en konversation. Då kan du även passa på och fråga kunden om deras upplevelse.

Vad tycker du att god telefonservice är lista tre viktiga faktorer och motivera dem?

Låt oss börja med kanske den viktigaste egenskapen av dem alla.

Tålamod.
 • Låt kunden berätta om sitt problem i lugn och ro.
 • Undvik att avbryta.
 • Tala tydligt, lugnt och vänligt.
 • Undvik onödiga facktermer.
 • Gå inte vidare förrän du är säker på att kunden förstått föregående steg.
24 aug. 2018

Är kundtjänst svårt?

Kundtjänst, eller kundsupport, är ett roligt jobb eftersom det går att utvecklas på många olika sätt. Som helt ny på jobbet kan du börja med en enklare telefonslinga där samtalen är mer lika för att komma in i uppgifterna. Så småningom kan du också få ansvar för alla andra typer av kundrelationer.

Vad är fantastisk service?

Det kan t ex handla om att ge snabba besked, aktivt jobba med rutiner och hjälpmedel och att ta kundklagomål på allvar. Det handlar också om att värdera kundtjänstens arbete och inse att god service är så mycket mer än att vara trevlig.

Varför är kundservice så viktigt?

Kundservice gör företaget pålitligt

När man betalat dyra pengar och vill att något ska funka blir man lätt irriterad om man inser att kundservicen inte svarar, eller att företaget kanske inte ens har en kundservice-avdelning! Därför är det otroligt viktigt för att få kundernas förtroende.

Vad är Servicetänkande?

Servicetänkande speglar hur företaget mår, hur den fungerar, hur arbetsmiljön är osv. Det blir ansiktet utåt och är oftast avgörande när man skapar nya kontakter, vill behålla befintliga kontakter samt utveckla personalen osv. Service/bemötande för mig är relationsskapande och bygger en långsiktighet.

Vad är ett kundmöte i världsklass?

Ha en positiv attityd.

Ett leende kostar ingenting men kan göra underverk för hur kunden upplever mötet med er, vare sig det är ett kundmöte som sker face-to-face eller via telefon.

Vad räknas som kundtjänst?

Kundtjänst är en stödfunktion som ett företag eller organisation erbjuder sina kunder. Det handlar ofta om att ge information, ta emot reklamationer och ge teknisk support. Kundtjänstpersonal kan ibland arbeta i ett callcenter. Ordet kundjänst kan både syfta på stödfunktionen och det stöd (tjänster) som ges.

Hur mycket tjänar man på kundtjänst?

Marknadslönen för kundtjänst och support IT ligger 2022 mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen mellan 35 000 och 41 000 kronor.

Hur svarar man i kundtjänst?

Sammanfattning
 • Besvara alla kundservicefrågor.
 • Informera kunderna om att deras e-postmeddelanden är mottagna.
 • Gör kunduppföljningar.
 • Gör ditt yttersta att besvara alla frågor i den första kontakten.
 • Gör det enkelt för kunden att kontakta er.
 • Fokusera på kvalitet istället för kvantitet.
 • Använd kundserviceprogramvara.

”Vad är det som gör en bra kundservice?”

Vad är bra service

Vad är bra service?

Lämna en kommentar