Vad är bröstcancer?

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen efter prostatacancer. Det finns olika typer av bröstcancer. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling om bröstcancern upptäcks tidigt. Det finns behandlingar som kan göra att du får leva ett bra liv om bröstcancern upptäcks senare och har hunnit sprida sig.

Vad innebär bröstcancer?

Bröstcancer är en malign (elakartad) tumör som uppstår i bröstet. En tumör kallas malign om den växer okontrollerat och invaderar frisk vävnad som blodkärl och nervvävnad.

Kan man dö av bröstcancer?

Sammanfattning. Under 2020 avled totalt 1 385 kvinnor i åldern 15 år och äldre i bröstcancer i Sverige, vilket motsvarar 33 dödsfall per 100 000 kvinnor. Dödligheten var högre i äldre åldersgrupper än i yngre. Det sågs en nedgång av dödligheten i bröstcancer med 19 procent 2006–2020.

Hur stor är chansen att överleva bröstcancer?

Chansen att bli botad har ökat påtagligt de senaste årtiondena. Prognosen är bättre ju tidigare sjukdomen upptäcks. I dag lever över 85 procent av kvinnorna 10 år efter bröstcancerdiagnos. Män med bröstcancer har en något sämre prognos då sjukdomen oftast upptäcks i ett senare stadium.

Vad kan orsaka bröstcancer?

I de flesta fall börjar cancern i mjölkgångarnas celler, så kallad ductal cancer, men cancer kan också uppstå i mjölkkörtlarna, så kallad lobulär cancer. I enstaka fall har cancern sitt ursprung i den bindväv som finns mellan mjölkkörtlarna. Cancercellerna kan vara mer eller mindre snabbväxande hos olika kvinnor.

Var sitter bröstkörteln?

Bröstkörtelvävnad kan förekomma utanför den egentliga bröstkörteln. Extra bröstvårtor eller extra bröstkörtelvävnad i armhålan är rätt vanligt. Cirka en tredjedel av alla kvinnor har så kallade fibrocystiska förändringar (mastopati) i brösten.

Vilken bröstcancer har sämst prognos?

De subtyper som generellt är förknippade med en sämre prognos (trippelnegativ, HER2-positiv och luminal B) är vanligt förekommande hos unga kvinnor [5, 12, 14-16].

Vilken cancer är svårast att bota?

PORTRÄTT Bukspottkörtelcancer, pankreascancer, är en av de svåraste cancersjukdomarna. Den är svår att diagnosticera och ännu svårare att behandla.

Vilken typ av bröstcancer är farligast?

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är en aggressiv och svårbehandlad form av sjukdomen, som utgör cirka 15 procent av alla bröstcancerfall. Cellgifter är hörnstenen i behandlingen av TNBC, både före operation, i förebyggande syfte efter operation och vid spridd sjukdom.

Hur många överlever aggressiv bröstcancer?

Den bästa prognosen har de patienter (cirka 70 procent) med en tumör som är hormonkänslig (luminal bröstcancer), medan de cirka 10-15 procent som har tumörer som är okänsliga för hormoner (basala brösttumörer) är mer aggressiva oftare ger upphov till återfall och patienterna kan endast erbjudas behandling med höga …

Hur många får tillbaka bröstcancer?

Högst risk för återfall med spridd cancer, cirka 40 procents risk över en 15-årsperiod, hade kvinnor med stora tumörer och fyra eller fler cancerdrabbade lymfkörtlar. För kvinnor med mycket små tumörer och friska lymfkörtlar var den 15-åriga risken runt tio procent.

Vilken bröstcancer har bäst prognos?

Vid diagnosticering delas bröstcancer in i olika undergrupper med olika prognoser och alternativ för behandlingar. De patienterna med hormonkänslig tumör, så kallad luminal bröstcancer, har den bästa prognosen.

Doktor Mikael svarar på frågor om bröstcancer – Nyhetsmorgon (TV4)

Bröstcancer – ”Mycket ovanligt under 40” – Nyhetsmorgon (TV4)

Webbinarium om bröstcancer 22 okt 2020

Lämna en kommentar