Vad är bullemi?

Bulimi är en ätstörning som innebär att du hetsäter och sedan försöker göra dig av med maten, exempelvis genom att kräkas, använda laxerande medel, fasta eller träna hårt. Bulimi är en allvarlig sjukdom som påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Om du inte får behandling kan den leda till allvarliga skador.

Vad är orsaken till bulimi?

Orsak till bulimi

Det finns ingen enskild orsak till att en person utvecklar bulimi, eller bulimia nervosa som det heter inom vården. Både biologiska, psykologiska och kulturella faktorer spelar in: Ångest, impulsivitet och känslomässig instabilitet är vanligare hos personer med bulimi än i resten av befolkningen.

Vad händer när man har bulimi?

Hetsätning innebär att du känner att du tappar kontroll och på kort tid äter extrema mängder mat. Det kan vara mat som du annars undviker för att inte öka i vikt. Det kan till exempel vara chips, mackor, glass eller godis. När du förbjuder dig själv att äta vissa saker blir kroppen sugen på just sådan mat.

Hur många dör av bulimi?

Upp till 10 procent av de som drabbas dör som en följd av sjukdomen, vilket gör den till den dödli- gaste psykiatriska sjukdomen. Dessutom medför sjukdomen ofta ett stort personligt lidande för de drabbade och dess närstående.

Hur märker man om någon har bulimi?

Symptom
  • Du hetsäter, det vill säga att du tappar kontrollen och på kort tid äter stora mängder mat. Detta gör du flera gånger i veckan. …
  • Efter att du hetsätit gör du dig av med det du ätit genom att till exempel ta laxerande medel, kräkas, fasta eller träna hårt.
  • Du känner ofta skuld, skam och ångest inför ditt beteende.

Måste man spy för att ha bulimi?

Ja, du kan ha bulimi utan att kräkas. Bulimi är att hetsäta och sedan på något sätt kompensera matintaget för att inte gå upp i vikt. Till exempel genom att motionera överdrivet mycket eller att banta.

Kan man dö av att spy?

Om man spyr så mycket som du gör rubbas hela ämnesbalansen i kroppen,och det kan bli livshotande!

Varför kan det dröja länge innan en person med bulimi får vård och behandling?

Kedjan återupprepar sig och blir till ond cirkel som blir svårare och svårare att bryta med tid, speciellt om man inte får hjälp utifrån. Symtomen hålls ofta dolda under en längre tid. Därför kan det ta lång tid innan man söker vård för sin bulimi.

Hur dör man av ätstörning?

Anorexia är en ätstörning som ofta innebär självsvält och undervikt, vilket i värsta fall kan leda till döden. På grund av komplikationerna av svält samt hög risk för självmord är detta den allvarligaste ätstörningen.

Kan man ha bulimi utan hetsätning?

Ofta söker bulimiker vård först flera år efter att symtomen har börjat. Detta beror på att sjukdomen framskrider i skov: ibland känner bulimikern inget behov av att hetsäta och kräkas eller kan åtminstone hålla behovet under kontroll.

Stjärnboxaren om sin bulimi: ”Då får jag ännu mer ångest” – Malou Efter tio (TV4)

Doktor Mikael om ätstörningar: ”Ätstörningar är en psykisk sjukdom” – Nyhetsmorgon (TV4)

Min Bulimi

Lämna en kommentar