Vad är cc?

Vad är CC förkortning för?

Förkortningen C.C. eller cc, som används i en del e-postprogram, utläses carbon copy, dvs. karbonkopia. Man kan också säga kopia för kännedom, kännedomskopia eller bara kopia.

Vad betyder CC i text?

Överflödigt med e-post i inkorgen är en börda för mottagaren. En vanlig plåga är CC-funktionen (svenska Kopia) som allt för ofta får dig att hänga med i ofrivilliga följetonger.

Vad betyder CC och BCC i mail?

När du lägger till en mottagares namn i rutan Hemlig kopia i ett e-postmeddelande skickas en kopia av meddelandet till den mottagaren. Mottagare i Hemlig kopia visas inte för andra mottagare av meddelandet.

Är CC AD?

För en del av oss är åtskilliga av mailen vi får mail där vi ​“är cc:ade”, det vill säga där vi fått en kopia av ett mail som främst är adresserat till någon annan.

Hur använder man CC i mail?

Skillnad på ”To:”, ”CC:” och ”BCC:”
  1. To / Till. Avser huvudmottagaren av e-mailet.
  2. CC / Copy / Kopia. Avser till någon som du också vill ska ta del av e-mailet men som inte förväntas svara eller agera på innehållet.
  3. BCC / Hidden copy / Dold Kopia.
21 mars 2013

På vilket C C mått sätts normalt takstolar?

Anpassa byggnadens längd efter cc 600/1200, sätt takstolarna på cc1200. Att tänka på är kring längden och cc mått med mera är konstruktionen på väggblocken. Om du spikar väggblock med syll hammarband och stående reglar i varje ände (som en ram) så blir det regel mot regel då du reser dessa.

Vad är Creative Commons?

Creative Commons-licenserna fyller två syften: För det första att tala om hur andra får använda, bearbeta och sprida ditt verk, utan att behöva be om lov. För det andra är det också ett sätt för dig som vill använda och bearbeta det andra har skapat utan att be om lov.

Hur skickar man mail till flera personer utan att de ser varandra?

Mobil
  1. Öppna “Outlook-appen”
  2. Klicka på pennan.
  3. Klicka på Kopia/Hemlig kopia.
  4. Skriv mejladresser i fältet “Hemlig kopia”
  5. Fyll i ämnesrad.
  6. Skriv ditt meddelande och skicka. Obs! Läs igenom en extra gång vad du skrivit innan du skickar.
17 dec. 2018

Hur skickar man samma mail till flera personer?

Om du vill lägga till fler än en mottagare skriver du ett kommatecken mellan varje namn eller e-postadress. Du kan även klicka på Till, Kopia eller Hemlig kopia för att lägga till mottagare eller hantera kontaktetiketter. Om du behöver skicka e-post till flera personer kan du även skapa en grupp. Obs!

Så laddar du ner CC och Mods till The Sims 4

VAD ÄR EN CC CREAM?

Hur använder jag BB, CC, DD creme?

Lämna en kommentar