Vad är citodon?

Är det morfin i Citodon?

Om du använder Citodon under lång tid finns risk för beroendeutveckling. Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt.

Vad har Citodon för biverkningar?

Ger Citodon några biverkningar? I vissa fall kan medicinen ge biverkningar. Trötthet, illamående och förstoppning är de vanligaste. Allvarligare biverkningar är sällsynta.

Vad är skillnaden mellan Citodon och Tramadol?

Exempel på svaga opioider är kodein (Citodon, Panocod) och tramadol (Tiparol). Dessa preparat har en tveksam roll vid opioidkrävande behandling av akut smärta. Båda preparaten har en takeffekt, är liksom starka opioider beroendeframkallande. Tramadol har en ogynnsam biverkningsprofil med illamående och yrsel.

Vad kan jag ta istället för Citodon?

Paracetamol är ett vanligt smärtstillande läkemedel som du kan använda. Det har få biverkningar och kan användas av de flesta. Du kan köpa paracetamol receptfritt för behandling av tillfällig smärta. Du kan få paracetamol på recept om du behöver det under en längre tid.

Hur mycket morfin innehåller Citodon?

Det är ett kombinationsläkemedel där de aktiva substanserna är kodein (kodeinfosfathemihydrat, 15–60 mg/tablett; ett morfinderivat vilket kan göra Citodon är beroendeframkallande) och paracetamol (350–1 000 mg/tablett).

Hur mycket morfin bildas ur en Citodon?

Tänk på risk för beroende/missbruk även för dessa läkemedel. Två tabletter paracetamol/kodein motsvarar 6 mg morfin! Även tramadol har visat sig ha en betydande missbruksproblematik. På grund av sina noradrenerga och serotonerga effekter är läkemedlet svårare att sätta ut.

När har Citodon gått ur kroppen?

Hur länge sitter Citodon i kroppen? Halveringstiden för paracetamol är 2-2,5 timmar och 2-3 timmar för kodein.

Kan man ta livet av sig med Citodon?

Vid överdosering med denna kombination är de huvudsakliga riskerna paracetamols hepatotoxiska verkan och den andningsdeprimerande effekten av kodein. Toxicitet: 2 tabletter Citodon till 5-åring gav efter koltillförsel ej några symtom. 20–30 tabletter Citodon till vuxna gav allvarlig intoxikation.

Hur lång verkningstid har Citodon?

Analgetisk effekt erhålls efter ½-1 timme och maximal effekt inom ca två timmar (tabletter, brustabletter). Paracetamol och kodein absorberas snabbt och så gott som fullständigt, och maximala plasmakoncentrationer uppnås inom en timme.

Kan man ta tramadol och Citodon samtidigt?

Fråga till läkemedelsinfomationscentralen (Karolic): Kan man ge tramadol till patient som reagerat med angioödem och urtikaria på Citodon? Det bör gå bra att ge tramadol till en patient som reagerat med urtikaria på kombinationen paracetamol-kodein.

Vilken medicin är bäst mot nervsmärta?

Det finns ingen behandling som botar nervsmärta och det finns heller inga smärtlindrande läkemedel specifikt mot nervsmärta. I allmänhet rekommenderas därför antiepileptika eller antidepressiva, men dessa läkemedel har begränsad eller ingen effekt på smärtan.

Vilka värktabletter är bäst?

Till exempel är paracetamol (som Alvedon) effektivt mot spänningshuvudvärk medan ibuprofen (som Ipren) har antiinflammatoriska förmågor som är bättre mot exempelvis migrän. Du kan alltid rådfråga gärna apotekspersonalen för att få den bästa hjälpen.

Hur slutar man med Citodon?

Nedtrappning från terapeutiska doser, eller strax däröver, kan ske i primärvården (se schema på www.psykiatristod.se). – Läkemedlet trappas ut med ungefär 10 procent av dosen en till två gånger per vecka. Om det blir för jobbigt för patienten kan uttrappningen pausas ett tag, men dosen höjs inte.

Hur starkt är Citodon?

Citodon är ett receptbelagt läkemedel som ingår i förmånssystemet. Citodon 500 mg/30 mg Delbara tabletter med glatt yta som gör dem enkla att svälja. Brustabletter ger ett snabbare upptag av de aktiva substanserna1 – en fördel vid akuta smärttillstånd.

Är Norgesic narkotika?

Det här är ett receptbelagt läkemedel.

Hon blev morfinberoende efter operationen: ”Jag hade inget hopp om framtide… – Malou Efter tio (TV4)

Unga missbrukar livsfarlig smärtmedicin – Nyhetsmorgon (TV4)

Plattektonik (Geografi) – Studi.se

Lämna en kommentar