Vad är cp?

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för en funktionsnedsättning orsakad av skada på hjärnan. För att det ska kallas CP, ska skadan ha inträffat under graviditeten, i samband med förlossningen eller före två års ålder. CP innebär alltid en rörelsenedsättning.

Vad är en CP skada?

– Den vanligaste orsaken till CPskador är en händelse under fosterlivet som skadar hjärnan. Den kan bero på en infektion hos mamman, hjärnblödningar hos fostret, tillväxthämning på grund av att man inte får tillräcklig näring via moderkakan eller andra händelser under fostrets utveckling.

Hur vet man om man är CP?

Allt från att man har en lindrig CP-skada som till exempel medför att man har en fot som är svag och vrider sig litet inåt till att man har omfattande symtom som drabbar stora delar av kroppen. Ataxier. Man kan inte samordna eller styra muskelrörelserna. Rörelserna blir för stora eller för små.

Hur länge lever en CP skadad?

Många vuxna med CP lever idag ett långt liv, men svåra funktionshinder ökar risken för tidig död och mer än 1/3 av de med grava CP– skador dör före 30-årsåldern (4-5). Under pe- rioden 1983-2002 ökade dock överlevnaden för personer med grav CP med fem år (6).

Vilken är den vanligaste typen av CP skada?

Spastisk CP är vanligast och innebär en förhöjd muskelspänning i hela eller delar av kroppen och ett svårkontrollerat rörelsemönster. Dyskinetisk CP innebär att barnets rörelser är ofrivilliga och att barnet inte kan kontrollera musklernas spänning.

Kan man dö av CP?

De flesta människor som har CP lever lika länge som människor utan den, det finns dock en stor överdödlighet. Barn med CP-skada klarar inte lika lätt av sjukdomar som till exempel lunginflammation. De som är svårt drabbade kan dö utan en egentlig orsak.

Är CP skada ärftligt?

Att ha en CPskada innebär att en eller flera muskler inte riktigt fungerar som vanligt. Det kan vara allt från knappt några märkbara besvär till att ha stora rörelsesvårigheter. Det är ovanligt med CP, ungefär två av 1000 barn som föds i Sverige har det. Det är mycket ovanligt att CP är ärftligt.

Hur upptäckte ni CP skada?

Ryggundersökning upptäcker tidigt assymetrier

– Den nya provade metoden för ryggundersökning, PPAS, kan med god säkerhet användas kliniskt för att identifiera skolios och assymmetrier i nacke, bål, bäcken, ben och armar hos barn med CP.

Hur fastställer man CP?

Man gör en neurologisk undersökning av motoriken för att påvisa avvikelser från den normala utvecklingen. Magnetkamera eller datortomografi används för att upptäcka blödningar, infarkter och missbildningar i hjärnan.

Hur märker man om ett spädbarn har hjärnskador?

Många barn med hjärnskada visar tidigt svårigheter med basala funktioner som att äta och sova. Vanliga symptom under nyföddhetsperioden är svårigheter att amma och suga på flaska, eller en avvikande motorik med för hög eller låg muskelspänning.

Kan man få cerebral pares som vuxen?

Cerebral Pares, som oftast kallas CP, är ett samlingsnamn för en grupp icke progressiva motoriska funktionsnedsättningar orsakade av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. Skadan har inträffat innan 2 års ålder. Prevalensen är 2,2 –.

Vilka är de tre huvudtyperna av CP?

Olika former av CP
  • Spastisk CP. Av alla som har CP har de flesta spastisk CP. …
  • Dyskinetisk CP. Dyskinetisk CP innebär ofrivilliga rörelser i hela kroppen, även i munnen, tungan och svalget. …
  • Ataktisk CP. Ataktisk CP innebär balansrubbningar, svårigheter att samordna sina rörelser eller skakiga rörelser. …
  • Andra indelningar.

Saker du aldrig vågat fråga nån med en CP-skada!

Vad är CP? Os7

Maria och Stina vill krossa myten om CP-skador – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar