Vad är creative commons?

Vad betyder Creative Commons licens?

Creative Commonslicenserna fyller två syften: För det första att tala om hur andra får använda, bearbeta och sprida ditt verk, utan att behöva be om lov. För det andra är det också ett sätt för dig som vill använda och bearbeta det andra har skapat utan att be om lov.

Vad är Creative Commons och hur fungerar det?

Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor, eller likvärdiga.

Får man använda Creative Commons?

Genom att använda en Creative Commons-licens har verkets rättighetsinnehavare tydligt signalerat till allmänheten att det är tillåtet att använda sig av verket utan att fråga om lov, så länge man följer licensvillkoren.

Vad är CC musik?

Creative commons eller CC som det oftast förkortas är en amerikansk organisation som arbetar för att det ska finnas bilder och musik som är fria att använda, dela och bygga vidare på. Det finns olika typer av CC-licenser som tydliggör både restriktioner och rättigheter.

Vad måste man göra för att få använda material med CC märkning?

För att använda CC material
  • Upphovsmannen skall omnämnas i skälig omfattning. Enkelt: namn eller pseudonym skall uppges.
  • Namnet på verket. Behöver ingen förklaring? …
  • Länk till verket. Om det är praktiskt möjligt bör man länka till verket.
  • Bearbetade Verk. …
  • Bevara hänvisningar till upphovsrätt.

Hur kan man själv licensiera till exempel en bild?

För att underlätta för dig som vill licensiera ditt verk under en Creative Commons licens finns ett verktyg som gör att du enkelt kan få en licens till ditt digitala verk, din, blogg, dina bilder, din musik, din film eller vad det nu är.

Vilka olika Creative Commons licenser finns det?

CC BY-NC-ND betyder Creative Commons, By, Non-Commercial, No Derivative Works. Det finns en annan slags licens som kallas CC0 och som går ut på att upphovspersonen frånsäger sig sina automatiska rättigheter enligt upphovsrättslagen.

Vad betyder kommersiella licenser och andra licenser?

cc by-nd. Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar innebär att du som upphovsman tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas.

Vilka bilder på Google får man använda?

När du klickar på Användningsrättigheter kommer det upp en meny med fem (5) val där du väljer det sökningsfilter som passar dig bäst. A, I översta läget söker Google efter alla bilder, utan sökfilter. B, Söker efter bilder som får användas och ändras (redigeras). C, Söker efter bilder som får användas.

Vilka bilder får man använda?

I de flesta fall är bilder skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att den person (upphovsman) som tagit bilden också äger bilden – oavsett vem som äger kameran. Oftast är det därför inte tillåtet att använda en bild som du hittar på nätet.

Hur hittar du bilder som är fria att använda?

Hur hittar du bilder som är fria att använda?
  1. CC Search. Organisationen Creative Commons tillhandahåller söktjänsten CC Search. …
  2. Filtrera efter licens i din Google-sökning. …
  3. Sök efter Creative Commons-material på fotosajten Flickr. …
  4. Wikimedia Commons.

Vad menas med cc på YouTube?

Creative Commons-licenser är en standard för innehållskreatörer som vill ge någon annan tillåtelse att använda sina verk. YouTube tillåter att kreatörer markerar sina videor med en Creative Commons CC BY-licens. Om du har markerat en video med en CC BY-licens behåller du din upphovsrätt.

Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film] | Internetstiftelsen

What are Creative Commons Licenses?

Creative Commons licences explained

Lämna en kommentar