Vad är cykliska bolag?

Cykliska branscher är till exempel stål-, skogs- och verkstadsbolag då deras försäljning är beroende av efterfrågan på marknaden. Bolag som säljer dyrare sällanköpsvaror till mannen på gatan är också cykliska, där vi köper mindre om det blir sämre tider.

Vad innebär cykliska aktier?

Cykliska bolag är alltså bolag som påverkas mycket av hur den rådande konjunkturen ser ut. Ett kontracykliskt bolag är mindre känsliga för upp- och nedgångar i konjunkturen eftersom de erbjuder tjänster och varor som konsumenter ständigt behöver, oavsett hur ekonomin ser ut.

Vad är defensiva bolag?

Lär dig att identifiera defensiva bolag: Defensiva bolag är alltså bolag som inte är speciellt känsliga för volatilitet på marknaden och som går stabilt oberoende av konjunkturförändringar. Bolag som säljer produkter och/eller tjänster på vilka det finns en stadig efterfrågan även under oroliga tider.

Vilka är värdeaktier?

Värdeaktier är aktier som värderas lågt av marknaden i förhållande till deras fundamentala värde. Dessa bolag är ofta ganska stora och mogna. Vanligtvis värderas dessa aktier lågt av marknaden av en anledning, till exempel på grund av låga vinstförhoppningar.

Vilka är tillväxtaktier?

Tillväxtaktier är aktier i bolag som växer mer än övriga aktier på börsen. De uppvisar en hög vinsttillväxt eller omsättningstillväxt. Vanligtvis är tillväxtaktier högt värderade, vilket återspeglar marknadens tro på dessa bolag. På lång sikt brukar potentialen i tillväxtaktier vara mycket god.

Vad är cykliska branscher?

Cykliska branscher är till exempel stål-, skogs- och verkstadsbolag då deras försäljning är beroende av efterfrågan på marknaden. Bolag som säljer dyrare sällanköpsvaror till mannen på gatan är också cykliska, där vi köper mindre om det blir sämre tider.

Vilka branscher är konjunkturkänsliga?

De branscher som verkligen är känsliga för konjunkturen är ofta investeringstunga branscher som byggsektorn och bioteknik.

Konjunkturkänsliga segment av branscher
 • Fastighetssektorn.
 • Banker.
 • Reklam- och mediebyråer.
 • Läkemedel.
14 juni 2020

Vad är defensiva fonder?

Defensiv ger dig ett sparande med låg risk. Fondportföljen är lämplig för dig som inte vill ta för stora risker mot aktiemarknaden men ändå ha chans till högre avkastning än räntemarknaden. Portföljen investerar globalt vilket innebär att den kommer innehålla fonder från olika förvaltare världen över.

Vilka företag går bra i lågkonjunktur?

Hälsovård, allmännyttiga företag och konsumentvaror är de få sektorer där investerare kan hitta lönsamma aktier under en lågkonjunktur.

Vilka aktier att investera i?

20 Bästa aktierna att köpa just nu
 1. Microsoft. Microsoft satsar på att utveckla, tillverka och designa olika programprodukter. …
 2. Evolution Gaming. Evolution Gaming Group satsar stenhård på spel för livecasino och är en så kallad B2B-leverantör. …
 3. Embracer Group. …
 4. Hexagon. …
 5. Fortnox. …
 6. Kinnevik. …
 7. Match Group. …
 8. Atrium Ljungberg.

Vad är ett värdeföretag?

Det finns flera tankar och mått för att mäta vad som är värdebolag. Men det är bolag där stabilitet och förutsägbara vinster dominerar, oftast har bolaget en stor kassa och är relativt lågt belånad. Det är bolag som betalar utdelningar och är relativt lågt värderade.

Vad är PEG tal?

PEG står för engelskans Price (pris), Earnings (vinst) och Growth (tillväxt) och räknas ut genom att dela en akties P/E-tal med vinsttillväxten per aktie. Genom att göra detta fås en bild av hur aktien värderas med hänseende till hur snabbt bolaget växer.

Hur hittar man undervärderade bolag?

Du kan hitta aktier som är undervärderade genom att studera finansiella rapporter, göra en kassaflödesanalys eller jämföra nyckeltal. Bedöm det egentliga värdet och sätt det i förhållande till det pris som marknaden tillskriver aktien för tillfället.

Vilka aktier kommer stiga?

Bästa aktierna 2021
 • Hexatronic Group +343% Hexatronic är hittills den bästa aktien 2021 med bäst avkastning om +343%. …
 • Transtema Group +241% …
 • BE Group +189% …
 • International Petroleum Group +189%
 • Elos Medtech B +175% …
 • XANO Industri B +252%
 • BICO Group +158%
 • New Wave B +156%
6 maj 2022

Vad händer med börsen 2022?

Stockholmsbörsen har haft en svag inledning på 2022. I april föll index med nästan 5 procent jämfört med föregående månad. Nedan visas månadsdata över börsutvecklingen, vilket innebär att snabba förändringar inte får genomslag direkt i siffrorna.

Vad skall man investera i 2022?

Tips: För att komma igång som nybörjare rekommenderar vi att du börjar med att läsa vår stora guide “Aktier för nybörjare – Börja köpa aktier” för enkla tips på hur du kan börja investera och bra aktier för nybörjare.
 • Datadog 37 %
 • Nvidia 29 %
 • Tesla 25 %
 • Apple 22 %
 • Fortnox 14 %
2 maj 2022

Cykliska bolag med chefekonom Christer Tallbom

Fundamental Analys av Aktier (Cykliska vs Defensiva Aktier | Branschanalys)

Bolidens vd: Vi är mindre cykliska än vad många tror | EFN Marknad 11 juni

Lämna en kommentar