Vad är damm?

Vad är damm egentligen?

Damm är ingen enskild sak, utan består av små partiklar som kommer från olika saker. Det kan vara partiklar från textilier, död hud, pollen, jord, papper och mycket annat. Vad dammet hemma hos dig består av beror på var du bor och vad du har för saker i ditt hem och var du bor någonstans.

Hur får man ett dammfritt hem?

Hur blir man av med damm?
  1. Städa ofta och noggrant. Nyckeln till att få dammfritt hemma är att städa ofta och noggrant. …
  2. Slopa torrdammningen. …
  3. Byt och rengör dammsugarfiltret. …
  4. Dammvippan – big no no. …
  5. Mindre damm med luftrenare. …
  6. Byt sängkläder varje vecka. …
  7. Spara på inredningsdetaljerna. …
  8. Glöm inte att damma växterna.

Varför är det så mycket damm?

Ansamling av damm i ditt hem är ett resultat av luftflödet. Antingen uppkommer dammet på grund av att mycket smutsig, dammfylld luft flödar runt ditt hem eller för att luftflödet genom hemmet är otillräckligt, vilket gör att dammet fastnar och sätter sig på föremål.

Vad är farligt med damm?

När vi andas in stora mängder damm utsätts vi för en hälsorisk, då små partiklar kan fastna i lungorna och vi kan drabbas av luftvägssjukdomen allergisk alveolit. Damm kan även orsaka skador på t. ex. svalg, näsa och luftrör.

Vad är damm och vart kommer det ifrån?

Damm kan bestå av till exempel pollen, bakterier, rök, aska, saltkristaller från havet och små bitar av smuts eller sten. I mitten av regndroppar fi nns ofta ett dammkorn. Molndroppar bildas nämligen runt mycket små dammkorn eller partiklar i atmosfären, så kallade aerosoler.

Varför blir det så mycket damm på badrummet?

Att det är mycket damm i badrummet beror på att du hanterar tvätt där. Tvätt är en kombination av textildamm och damm från huden. kolla ventilationen och ha dörren stängd in dit när det torktumlas eller när du slänger tvätt i maskinen. Annars får du fightas mot det med maskiner, luftrenare och robotdammsugare.

Varför blir tvätten så dammig?

Tillhör du de som tycker att du har det ovanligt dammigt hemma? Forskning gjord vid Lunds tekniska högskola visar nu att besvärade höga koncentrationer av damm kan bero på zeoliter i det tvättmedlet.

Hur får man bort damm från dammvippa?

Använd dig av en torr mikrofibertrasa, som drar åt sig dammet och inte bara drar runt det. Ett klassiskt alternativ är en lätt fuktad disktrasa, men vi rekommenderar ändå att du investerar i några ”mirakeltrasor” av bra kvalitet, eftersom de gör dammandet betydligt lättare.

Varför blir sovrummet så dammigt?

En av de största dammproducenterna i sovrummet är sängkläderna. Här samlas både kvalster, de små spindeldjur som trivs i värmen av våra kroppar och livnär sig på våra hudrester. För att vara petig är det egentligen inte kvalstren själva som bildar damm och ger upphov till allergi, utan kvalstrens avföring.

Hur kan man ta bort damm?

Det bästa sättet att damma är att börja på rummets högsta punkt. Problemet med att dammsuga golvet först är att när du sedan dammar fönsterbrädorna och möblerna så kommer dammet att falla nedåt – vilket leder till att du måste dammsuga golvet igen. Börja längst upp – fönster/dörrkarmar och skåp – och arbeta dig ner.

Hur ofta ska man damma?

Om du bor ensam och är borta mycket behöver inte dammvippan komma fram lika ofta som i en familj på fyra. En tumregel för de flesta är dock att damma en gång i veckan.

Hur dammar jag bäst?

Ett bra tips är att damma med en fuktig trasa, dammet fastnar mycket lättare på en fuktig än en torr trasa. Om du gör misstaget att damma med en torr trasa eller med hushållspapper riskerar du att sprida dammet ännu mer i rummet.

Är damm i huset farligt?

Fina dammpartiklar består bland annat av pollen, kvalster, bakterier och mögelsporer. Ju mindre dammet är, ju farligare för hälsan. Fina dammpartiklar påverkar inte bara människor med allergier, det kan också ge andningsproblem hos människor som inte har allergi.

Kan man bli sjuk av damm?

Att andas in organiskt damm kan också orsaka kronisk luftrörs- katarr och hosta. Många som arbetar i lantbruket har drabbats av toxisk alveolit. Du kan undvika att bli sjuk genom att vidta åtgärder för att minska dammhalten i din arbetsmiljö. Det kan ibland vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs.

Kan man bli sjuk av damm hemma?

Organiskt damm kan innehålla smittämnen

Detta damm kan ge hälsobesvär om man andas in det. Mögelsporer är så små att de inte alltid syns fastän de finns i sådana mängder i luften att de kan ge hälsobesvär. Detta damm kan bli kvar länge i luften efter att man har virvlat upp det.

Att göra en DAMM – Mina erfarenheter efter att ha byggt min första damm – tips och idéer

Bygga damm i trädgården

En damm för djurlivet i trädgården

Lämna en kommentar