Vad är debattartikel?

Vad är debattartikel exempel?

Debattartikel
01. FÖR ett svenskt försvar EMOT ett svenskt försvar
10. FÖR kärnkraft EMOT kärnkraft
11. FÖR cykelhjälm EMOT cykelhjälm
12. FÖR Euron i Sverige EMOT Euron i Sverige
13. FÖR svart arbetskraft EMOT svart arbetskraft

11 rader till

Hur man skriver en debattartikel?

Syftet med att skriva en debattartikel är att övertyga läsaren om någonting du tycker.
 1. Tänk ut ett ämne du kan argumentera för eller mot.
 2. Skriv upp 5-6 argument som ska övertyga läsaren att din åsikt är rätt.
 3. Läs en professionell debattartikel och se hur den är skriven för att bli inspirerad och härma upplägget!

Vilka ämnen kan man argumentera om?

Nedan har jag skrivit en lista av tips på ämnen som kan ge dig lite idéer vad ditt tal kan handla om.
 • • Förbud mot tobak.
 • • Rätten att äta kött.
 • • Vegetarianism.
 • • GMU – bra eller dåligt?
 • • Strängare straff för nedskräpning.
 • • Samkönade äktenskap.
 • • Nolltolerans mot alkohol.
 • • Är vinst i välfärden rätt eller fel?
28 jan. 2022

Vad ska jag debattera om?

Du kan argumentera till exempel om kärlek, priserna i kollektivtrafiken eller så kan du argumentera mot dödsstraffet, argumentera om rökning. Det finns faktiskt mycket man kan argumentera om. Så välj någonting som intressera dig. Om du går vilse – krama ett träd.

Vad är typiskt för en debattartikel?

Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstid- ningar, men förekommer även i fackpress, på bloggar och andra sajter.

Hur ser ut en debattartikel?

När du skriver din första debattartikel rekommenderas du att skriva en text som innehåller detta: inledning, tes, argument, motargument och avslutning. Oftast är inledningen och tesen ett eget stycke, argumenten har ett stycke var, motargumentet har ett stycke och avslutningen har ett stycke.

Hur gör man en resonerande text?

Metod: resonerande och redogörande texter och tal
 1. Resonerande texter beskriver och diskuterar flera sidor av en fråga på ett sakligt sätt. …
 2. Ställ frågor, ge svar och ställ nya motfrågor. …
 3. Byt perspektiv och jämför. …
 4. Beskriv samband, som orsaker och effekter och möjliga åtgärder.

Hur lång är en debattartikel?

Om vi säger att en debattartikel ska ha en längd på 3 000 till 3 500 tecken inklusive blanksteg betyder det just det. Längre texter blir inte lästa, och tro mig: Det går alltid att korta. Stryk onödiga ord. I stället för långa förklaringar, länka till sajter där det finns mer fördjupande information.

Vad kan man skriva för argumenterande text?

Varje argumenterande texter innehåller två saker som måste finnas för att texten ska vara argumenterande: tes och argument. En tes är ett påstående; alltså en åsikt, t.
 • Tesen är textens budskap, det skribenten vill få oss att hålla med om. …
 • Argument är påståenden som talar om varför vi ska tro på tesen.

Vad kan man prata om när man håller tal?

Om det är talet kan du absolut ta med dina åsikter, något annat vore nästan konstigt. Informerande tal ska vara baserade på fakta, men i detta fall kan fakta vara sådant som vilka sevärdheter som finns, däremot blir det nog svårt att ge ett informerande tal om varför du vill åka till Sydkorea.

Vad ska vara med i en argumenterande text?

Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Hur man gör en bra debatt?

moDerator inleder med att kort hälsa välkomna till debatten, pre- sentera debattdeltagarna och därefter ge ordet till F 1. Under resten av debatten håller moderator koll på tiden och fördelar ordet. F 1 (cirka 3 minuter).

Vad är typiskt för en insändare?

Insändaren är en argumenterande text där en eller flera personer argumenterar för en åsikt. Texterna brukar ofta publiceras på sär- skilda sidor i tidningen som är avsedda för läsarkretsens tankar och åsikter. Insändaren är till skillnad från debattartikeln nästan alltid skriven av pri- vatpersoner.

att skriva debattartikel

Debattartikel / debattinlägg

TEXTGENRER | DEBATTARTIKEL

Lämna en kommentar