Vad är deja vu?

Hur förklarar man déjà vu?

Svar: Uttrycket déjà vu är franska och betyder redan sett. Tillståndet syftar på en övergående, felaktig upplevelse av att man redan har sett platser, ting eller människor – trots att man varseblir dem för första gången.

Varför får jag Deja vu ofta?

Som vuxen får man väldigt sällan déjà vu. Varför det här fenomenet plötsligt försvinner när man blir äldre vet man inte riktigt. Men förklaringen finns troligtvis i hjärnans utveckling och hur mycket som faktiskt sker med hjärnan när man växer.

VAD ÄR DÉJÀ VU?

What is Déjà Vu?!

What is déjà vu? What is déjà vu? – Michael Molina

Lämna en kommentar