Vad är det högsta meritvärdet?

Meritvärdets maxpoäng är 320. Med moderna språk är maxpoängen 340.

Är 320 Merit bra?

Att ha över 320 betygspoäng från grundskolan kan man endast om man kan räkna in det 17-de betyget;annars är max 320 p. 322.5 är ett högt resultat och om du har det – ska du vara stolt, tycker jag. Mvh och lycka till med ditt gymnasieval!

Vad är den högsta meritpoängen?

Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärde. Ditt meritvärde kan bli högst 22,5.

Är 200 meritpoäng bra?

Man kan inte direkt säga att en viss meritpoäng är bra eller dålig, det handlar mer om vilket program och vilken skola du vill komma in på och om din poäng räcker för det. Den högsta poängen man kan få är 340 vilket betyder att man har A i samtliga ämnen.

Är 290 Merit bra?

Maxpoängen är alltid 340 även om du inte kan få mer än 320 om du inte har läst moderna språk. Det är alltså 290 av 349 du ska tänka när du ser en skolas antagningsstatistik.

Hur många meritpoäng är normalt?

Våren 2019 hade flickorna i genomsnitt 234,3 poäng (16 ämnen) respektive 243,3 poäng (17 ämnen) och pojkarna hade i genomsnitt 209,8 poäng (16 ämnen) respektive 217,0 poäng (17 ämnen). Våren 2019 uppvisades det högsta meritvärdet för både pojkar och flickor sedan våren 1998.

Hur många har 340 poäng?

2 Svar. vi fick nu svar från Statistikansvarig från Skolverket. År 2014 var det 0.2% av eleverna som slutade på grundskolan som hade A betyg i 17 ämnen och med det uppnådde 340 betygspoäng, alltså av tusen elever var det 2 som hade de högsta betygen.

Är 300 ett bra meritvärde?

Det högsta möjliga meritvärdet, vilket utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg, är 320 poäng respektive 340 poäng för elever som läser moderna språk som språkval.

Vad är ett bra jämförelsetal?

Om man har alla C-betyg i alla kurser får man Jämförelsetal på 15.0. Har man då inga meritpoäng, är meritvärde också 15.0. Man kan ha upp till max 2.5 i merit och på så sätt höja sitt meritvärde till 17.5 – och det är med den siffran man konkurrerar om plats på en högskoleutbildning.

Vad är ett jämförelsetal?

Jämförelsetal är ditt genomsnittliga betyg från gymnasiet, viktat beroende på hur stora kurserna är. Alltså påverkar ett betyg i en stor kurs ditt jämförelsetal mer än ett betyg från en liten kurs. Du kan räkna ut ditt jämförelsetal på antagning.se.

Är 190 Merit bra?

Maxpoäng är 340. Det viktiga är att man gör sitt bästa i skolan, och att man försöker få alla ämnen godkända, särskilt matematik, engelska och svenska, då dessa måste vara godkända för att man ska få söka till ett gymnasieprogram. Med dina 190 poäng så kommer du in på många program.

Är 260 meritpoäng bra?

Chansen att du ska komma in är väldigt svåra att bedöma och vad chansen är om 260 poäng räcker, det beror i hög grad på vilken skola du sökt till. Poängen kan gå både upp och ner där både det preliminära beskedet samt tidigare års antagningspoäng kan ge dig en bra hänvisning kring vad som bör räcka.

Är 265 Merit bra?

Så länge du kommer in på skolan (vilket du har en bra chan att göra om du har 265 och den lägsta antagningspoängen har varit 242), så behöver du inte oroa dig för att den skulle vara svårare än någon annan skola. Antagningsstatistiken visar hur populär en skola är, inte hur svår den är.

Vad är ett bra meritvärde högskola?

Vad är ett högt meritvärde universitet

Första delen består av betyg (upp till 20.00) och andra delen består av meriterande kurser för utbildningen som ger extra meritpoäng upp till 22.5. Vad som är ett högt meritvärde är relativt, men ett meritvärde över 20 skulle kunna anses vara högt.

Är 16 Merit bra?

Om du har 18,62 i merit utan komplettering behöver du inte oroa dig särskilt mycket, men om du har 16,82, då är det inte alls säkert att du kommer in. Men som Engineering skriver, mycket kan hända, och du kan aldrig vara hundra procent säker.

Vilken merit behövs för natur?

När det gäller hur många poäng du behöver för att komma in på Naturvetenskapsprogrammet beror det på vilken skola du vill gå på och det varierar också från år till år. Riknssnittet för Naturvetenskapsprogrammet år 2016/2017 var 272,3 poäng. Men det betyder inte att det kommer vara det i skolan du söker.

meritvärde jämförelsetal

Avsnitt 4 – Vad är ett meritvärde?

Tips för att höja dina betyg

Lämna en kommentar