Vad är distalstatus?

Undersökning: – Kontrollera funktion i den skadade extremiteten – Kontrollera distalstatus (funktion, känsel, cirkulation) – Kontrollera proximalstatus – Skilj ”värk” från ”ömhet” från ”smärta” – Radiologisk utredning när det är lämpligt – DOKUMENTERA OCH REEVALUERA!!

Vad innebär det att kontrollera Distalstatus?

Kontrollera alltid distalstatus (sensibilitet, cirkulation och motorik) initialt. Det är inte ovanligt att patienten inte har haft ett optimalt högläge. Vid lindad gipsskena kan justering av lindorna ibland räcka i kombination med högläge.

Hur tar man Distalstatus?

Andning/cirkulation: Distalstatus var 3:e timme på vaken patient eller x 24 för sövd patient första dygnet., för att sedan efterhand trappas ner efter läkarordination. Distalstatus: Känsel, rörelseförmåga, pulsation, kapillär återfyllnad.

Vad innebär kontroll av Distalstatus Varför är det viktigt?

Kontroll av distalstatus innebär att att man kontrollerar statusen bortanför skadan. Vid extremitetsskador kan förutom frakturer även mjukdelsskador uppstå.

Vad är en Odislocerad fraktur?

Skaftfraktur på metatarsalben

Indelas i dislocerade och odislocerade frakturer. Av betydelse är om skadan är isolerad eller om flera metatarsalben är skadade. Stressfrakturer utgör en specialform och ses vanligen i metatarsale II och III.

Vad är Reposition fraktur?

Vid måttlig/väsentlig felställning i frakturen/handleden kan en reposition förbättra läget och minska risken för framtida funktionsnedsättning, Vid stora felställningar rekommenderas oftast operation. Sluten reposition kan oftast utföras genom lokalanestesi i frakturhematomet eller i intravenös regional anestesi.

Vad är Cirkulärgips?

Cirkulärgips eller gipsskena

Ett gips som sluter om hela den skadade kroppsdelen kallas cirkulärgips. Det kan du få om du behöver ett stadigt förband. Det används ofta vid benbrott i fotleden eller i båtbenet i handen.

Hur diagnostiseras en fraktur?

Vid klinisk misstanke om fraktur, men negativt röntgenfynd, ska ytterligare radiologisk diagnostik utföras. Traditionellt har patienter med misstänkt skafoideumfraktur och negativ röntgen gipsats i två veckor, varefter röntgenundersökningen upprepats.

Vad är reposition och fixation?

Behandling: Operation där frakturen fixeras med stift, plattor och skruvar. Skyddande ortos eller gips. Behandling: Instruktion i ödemmobilisering inklusive kompressionsbehandling vid behov, samt bevarande av ledrörlighet i övriga leder.

Hur ska en fraktur på radius omhändertas?

Komminut fraktur av såväl radius ledyta som metafys. Odislocerad fraktur behandlas med dorsal gipsskena (8-10 lager, 15 cm bred) från armbåge till knogarna med handleden i funktionsställning. Fri rörlighet ska vara möjlig i MCP-lederna, tummen och armbågen. Efter 3-4 veckor tas gipsskenan bort.

Vad är öppen Reposition?

A procedure in which normal alignment of a fractured bone is restored by ORTHOPEDIC MANIPULATION without incision.

Vad är ortoser?

Ortoser används som ett hjälpmedel på yttre delen av kroppen. Det finns olika ortoser för olika ändamål. En person kan använda en ortos för att motverka felställningar, kompensera för muskelsvaghet, för att lindra smärta och/eller underlätta rörelse. Ortosen anpassas efter dina behov och din kroppsdel.

Vad är skillnaden på en stabil & en instabil fraktur?

Stabila frakturer ligger kvar i sitt läge även om de inte hålls i läge med hjälp av gips eller sammanfogas med skruvar eller stift. Instabila frakturer däremot glider ur läge om man inte på något vis fäster dem.

Hur vet jag om jag brutit stortån?

Symtom på bruten

Några av de vanligaste tecknen på att du brutit en tå är smärta, svullnad och missfärgning. Smärtan kan vara kvar i några veckor medan svullnaden kan kvarstå under en längre tid. Det kan vara svårt att ha på sig skor utan att det gör ont, speciellt trånga skor.

Vart sitter båtbenet i foten?

Har ledytor både mot skenbenet, vadbenet, calcaneus, och naviculare. Naviculare (båtbenet). Ligger på insidan foten, en bit framför och under den inre fotknölen. På naviculare fäster muskeln tibialis posterior som har en viktig funktion för att stödja detta ben.

Kan man böja en bruten tå?

Men det kan ta några veckor innan foten känns helt bra och du kan röra dig som vanligt igen. I bakre delen av foten kan läkningen ta längre tid. Du kan stå och gå som vanligt när du har brutit tån. Det förvärrar inte skadan, även om det kan göra ont.

Hand- och handledsstatus, Ortopediskt rutinstatus

Knästatus, Ortopediskt rutinstatus

Handstatus / Hand exam

Lämna en kommentar