Vad är distribution?

Vad innebär begreppet distribution?

Distribution innebär att man sprider eller förmedlar tjänster och/eller varor. En distributör kan ses som en mellanhand som arbetar med att köpa varor och sälja vidare dessa till kunder. Ett annat ord för distributör är grossist. Det är viktigt att distributören har kunskap både om inköp och försäljning.

När behöver ett företag se över sin distribution?

Det är vanligt att en grossist vill ha kontroll över detaljistledet så att det säljer de varor som grossisten ser som mest lönsamma, t. ex. COOP, eller att detaljisterna vill få de varor som de önskar sig och vill ha kontroll över grossistledet, t.

Vilka uppgifter har mellanleden i distributionen?

Det finns olika typer av aktiviteter som mellanleden kan genomföra, till exempel risktagande, matchning, förhandling, finansiering, kontakt, promotion och fysisk distribution. Producenten väljer hur många mellanled den vill använda sig av, men kan också sälja direkt till konsumenten.

Vad är en grossist?

En grossist är ett företag som är involverad i grosshandel. Grosshandel är handel med stora volymer av varor mellan företag. Grosshandel kan även kallas partihandel.

Vad är en producent inom handel?

Producenterna har kontakt med, säljer till, ett fåtal grossister. Dessa grossister för ett sortiment anpassat för en viss butiksform, t. ex. livsmedelsbutiker, färgbutiker, leksaksbutiker.

Vilka led ingår i den klassiska distributionskedjan?

En klassisk distributionskedja består av råvaruleverantörer, producenter, leverantörer, återförsäljare och konsumenter i rakt nedstigande led (Ivanov 2010).

En distributionsförares arbetsdag

L&L Distribution Ordkunskap

Vad gör veterinären?

Lämna en kommentar