Vad är distriktssköterska?

Vad gör en Distriktsjuksköterska?

Distriktssköterskan har förskrivningsrätt för ett antal läkemedel, och har rätt att förskriva, ordinera och prova ut förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel för vissa grupper, till exempel för patienter med diabetes, inkontinens och stomier. Distriktssköterskan är en specialistutbildad sjuksköterska.

Vad har en distriktssköterska i lön?

Distriktssköterskor. Distriktssköterskor har en medianlön på 39 400 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 43 300 kronor eller mer.

Vad gör en sjuksköterska på en vårdcentral?

Sjuksköterskans uppgifter på en vårdcentral är oftast med telefonrådgivning och bedömer om patienten ska boka ett läkarbesök eller söka akutvård. Andra arbetsplatser finns för de som har specialiserat sig inom ett visst område. Specialistsjuksköterskor har fördjupat sina kunskaper inom vissa specialområden.

Hur lång är utbildningen till distriktssköterska?

Vilken utbildning krävs för att bli Distriktssköterska

Specialist sjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska kräver 1,5 års studier vid normal studietakt. För antagning krävs, förutom sjuksköterskeexamen, yrkeserfarenhet. Utbildningen ges vid flera högskolor och universitet i landet.

Vad kan jag begära i lön som sjuksköterska?

I regel får man bäst lön om man arbetar på en privat vårdcentral. Som legitimerad sjuksköterska kommer du tjäna i snitt 33 600 kr i månaden och som specialistutbildad kan du förvänta dig en medellön på 37 420 kr i månaden.

Hur är det att jobba som anestesisjuksköterska?

Narkossjuksköterska är en specialistsjuksköterska som mestadels arbetar på operationsavdelning med att självständigt söva patienter, ge olika form av bedövning, assistera narkosläkare vid tex ryggbedövning eller olika form av nervblockader, övervaka och ge avancerad vård under pågående operation.

Vad tjänar en distriktssköterska efter skatt?

40 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är lönen för en lärare?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare i hela Sverige är 37 764 kronor. Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

Hur mycket känner en sjuksköterska?

Förenklat sett var medellönen för grundutbildade sjuksköterskor år 2020, 32 850 kronor i månaden, inklusive fasta lönetillägg. För specialistsjuksköterskor var medellönen mellan 36 200 kr och 39 600 kr i månaden innan skatt, även detta innefattar grundlön och fasta lönetillägg.

Vad gör en Mottagningssköterska?

Det är sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.

Vad gör en distriktssköterska på en vårdcentral?

Distriktssköterskan kan ha telefonrådgivning och egen mottagning där patienter i alla åldrar kan söka för olika besvär. På mottagningen kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, bedöma hudbesvär, allergier och kontroll av blodtryck.

Vad kan man jobba som med sjuksköterskeutbildning?

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar. Sjuksköterskor kan också arbeta med andra arbetsuppgifter, som sjukvårdsrådgivare på Vårdguiden 1177.

När kommer Antagningsstatistiken?

Fredag den 16 juli kommer antagningsbeskedet till alla som sökt en utbildning till hösten 2021.

Vad är det för skillnad på sjuksköterska och distriktssköterska?

Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter.

Vad får en distriktssköterska förskriva?

En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistut- bildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behö- rig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första stycket 1–6.

Distriktssköterska Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Tidigare student berättar om Specialistsjuksköterska, inriktning distriktssköterska

Närhälsan – jobba med oss – Distriktssköterska a

Lämna en kommentar