Vad är divertikulit?

Med divertikulit menas inflammation som utgår från en eller flera divertiklar i tarmen. Vanligen uppstår divertiklar (fickbildningar, divertikulos) i kolon, oftast sigmoideum. Av denna anledning används ibland beteckningen sigmoidit.

Vad gör man åt divertikulit?

Några enstaka tarmfickor behöver inte ge symtom alls, medan det hos andra ger upphov till återkommande inflammationer med feber och värk som behöver hävas med antibiotika och samtidig tarmvila då man ofta får dropp eller flytande kost. Grunden i behandlingen av divertikulit är tarmvila.

Vad orsakar divertikulit?

Orsak till divertikulit

Om tarmen blir väldigt full kan svaga delar av tjocktarmen ger vika för trycket mot tarmväggarna. Det gör att små påsar av slemhinnan trycks ut som utbuktningar i tarmväggen. Det kan sedan fastna tarminnehåll i fickan, vilket kan ge upphov till en inflammation.

Hur känns divertikulit?

Du får ont i magen om du har en inflammerad tarmficka. Det gör ofta ont nertill eller nertill på vänster sida av magen. Du kan också ha ett eller flera av följande symtom: Du får feber.

Är divertikulit cancer?

Divertikulos är en mycket vanlig benign sjukdom. Sjukdomen ansågs som kuriosa under 1900-talets början, men sedan dess har incidensen stigit markant, framför allt i industrialiserade länder. Cirka 30 procent av befolkningen över 60 år har divertiklar.

Hur länge kan man ha divertikulit?

Av patienterna med komplicerad divertikulit kan 75 procent behandlas konservativt (antibiotika + eventuellt dränage av abscess) och 25 procent behöver (akut/semiakut) opereras. Risken att ånyo drabbas av ett skov efter genomgången, konservativt behandlad divertikulit är 10-30 procent (5-10 års uppföljning).

Vad ska man inte äta när man har divertikulit?

Om man får återkommande inflammationer i sina divertiklar, rekommenderar Peter Thelin att man minskar på rött kött och fet mat, äter mer frukt och grönt, försöker att gå ner i vikt om man är överviktig och är mer fysiskt aktiv.

Vad orsakar inflammerade tarmfickor?

Varför får man inflammerade tarmfickor? Tarmfickor kan uppkomma om man har en fiberfattig kost och det resulterar i en hård avföring. Det visar sig som en utbuktning på tarmslemhinnan. Tarmslemhinnan sitter vanligtvis i den nedre delen av tjocktarmen.

Vilka är symtomen vid inflammation i tarmen?

De vanligaste symtomen är blodiga eller slemmiga avföringar, diarréer, buksmärtor och tarmträngningar. När inflammationen är kraftig kan man också få feber och känna sig väldigt trött. Om bara ändtarmen är drabbad kallas det för proktit.

Hur känns det att ha tarmcancer?

Tarmcancer symtom

Förstoppning eller täta trängningar. Ändrade avföringsvanor. Hård i magen eler lös i magen. Smärta, ibland som knipsmärtor.

Hur vet man om man är förstoppad?

Du har en förstoppning om du bajsar färre än tre gånger per vecka, och det är hårt och svårt att få fram bajset. Men det skiljer sig mellan personer hur ofta man behöver gå på toaletten. En del bajsar ett par gånger i veckan, andra gör det flera gånger per dag.

Kan tarmfickor orsaka cancer?

De har ofta många polyper i tarmen redan i unga år och dessa polyper kan utvecklas till cancer. Det finns även en annan ärftlig form av tjocktarmscancer, ärftlig icke polypös koloncancer (Lynch syndrom).

Kan gaser i magen vara cancer?

Vid Crohns sjukdom har man haft diarré och andra tarmbesvär innan man får gasbesvär. Även cancer kan orsaka ett stopp i tarmen, men då har man oftast fått ändrade avföringsvanor långt före gasbesvären. Cancer i tjocktarmen förekommer mycket sällan före 45 års ålder.

Kan man överleva stadie 4 cancer?

Prognosen är dock beroende av primärtumör. Vid exempelvis lungcancer är överlevnaden oftast kort medan patienter med skelettmetastaser av prostatacancer och bröstcancer kan leva länge, speciellt de patienter som har bra svar på hormonbehandling. Det är mycket ovanligt att någon med skelettmetastaser blir botad.

Bilderna från Mikaels mage avslöjar inflammationen – Dr Mikael & Tilde (Sjuan)

Så slipper du förstoppning och diarré – Nyhetsmorgon (TV4)

OPERATION vlogg #2

Lämna en kommentar