Vad är djurförsök?

Vad är syftet med djurförsök?

Grundprincipen har varit att det inte är tillåtet att utsätta djur för lidande. Men eftersom syftet med djurförsök kan vara att utsätta djuren för sjukdomar och skador, eller testa vilka doser av en kemikalie som är dödlig eller ger svåra problem, görs undantag för djurförsök.

Är insekter försöksdjur?

Då djur av andra djurklasser används i försök, till exempel insekter, definieras det inte som djurförsök enligt den svenska definitionen och inte heller enligt EU:s definition. Enligt EU:s definition är det djurförsök då djur utsätts för någon form av ingrepp i forskningssyfte.

Vad händer vid djurförsök?

Djurförsöken innebär ofta injektioner, blodprovtagning, operationer, tvångsmatning och slutligen avlivning för att kroppen ska undersökas i detalj. Även tester med ofarliga preparat kan innebära upprepade injiceringar eller sondmatning med ett rör ner i magen.

Är djurförsök djurplågeri?

Enligt rådande svensk och europeisk lag får djurförsök användas endast om forskningsresultatet inte kan uppnås med andra metoder. Försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande. Djurförsök är tillåtna om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett stort antal djur och människor.

Varför används djurförsök inom medicin forskning?

Djurförsök används både i grundforskning för att öka den biologiska kunskapen och i mer tillämpad forskning om olika sjukdomar. Inom läkemedelsutveckling används djur både som ”sjukdomsmodeller” för att testa om nya läkemedel fungerar, och för att undersöka riskerna.

Är det rätt att göra djurförsök?

Djurförsök får bara användas när det inte finns några alternativa metoder. För att få utföra djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket.

Vem godkänner djurförsök?

Försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande. Djurförsök är tillåtna om ett lidande hos ett fåtal djur kan minska lidandet för ett stort antal djur och människor. I Sverige ska all forskning med djurförsök godkännas av en djurförsöksetisk nämnd innan den får utföras.

Hur avslutas ett djurförsök?

I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:4) finns närmare angivet om val av djurart, försöksplan och de särskilda krav som ställs om bl. a. vilda och utrotnings- hotade djur. Föreskrifterna innehåller också regler om avslutande av ett djurförsök och återanvändning av för- söksdjur i ytterligare försök.

Vilka djur får man utföra djurförsök på?

Vilka djur används i djurförsök? De vanligaste försöksdjuren är råttor, möss och fiskar. Utöver dem används även apor, hundar, hamstrar, katter, illrar, kaniner, marsvin, grisar, får, fåglar, gerbiler och många andra djurarter.

Är djurförsök plågsamma?

Alla djurförsök är inte plågsamma, men det är inte alls ovanligt att försöksdjur är genmodifierade eller inavlade för att få olika sjukdomar som ska studeras. Andra förgiftas i tester av kemikalier och olika produkter.

Hur många djur dör av Djurtestning?

1220 djur används och dör i djurförsök i Sverige varje dag enligt den svenska definitionen av djurförsök som innebär att syftet med utnyttjandet avgör om det är ett djurförsök. Djuren används för tester av till exempel läkemedel, rengörings- och bekämpningsmedel och målarfärg.

Hur påverkar djurförsök miljön?

Miljökonsekvenserna av djurförsök innefattar bland annat koldioxidutsläpp, energiåtgång, vattenåtgång, läckage av kemikalier och läkemedel via avlopp och förbränning, kostnader, tid, farligt avfall samt arbetsmiljörisker.

Hur många försöksdjur?

För 2018 rapporterades det in 274 655 användningar av försöksdjur enligt EU:s definition och 5 801 463 försöksdjur enligt den svenska definitionen. Den största skillnaden i antal beror på att Sverige räknar med de fiskar och bläckfiskar som fångats i provfiske eller märkts, vilket under 2018 var 5 466 891 djur.

Hur många djur plågas i Sverige?

Sju miljoner djur plågas i Sverige – varje år.

Är djurförsök bra eller dåligt?

Fördelar med djurförsök

Den största fördelen med djurförsök är att forskare snabbare kan hitta mediciner och behandlingar för att förbättra hälsovården. Många medicinska behandlingar har varit möjliga tack vare djurförsök som HIV medicin, insulin, antibiotika, vacciner, medicin för cancer m.m..

Djurförsök etik

Allt du behöver veta om djurförsök i Sverige

Vad är datormodeller och hur kan de användas för att ersätta djurförsök?

Lämna en kommentar