Vad är downs syndrom?

Downs syndrom beror på en kromosomavvikelse. Det leder ofta till intellektuell funktionsnedsättning och kan även orsaka medicinska svårigheter. Försenad eller begränsad utveckling av motorik (rörelseförmåga) och språkförmåga är också vanligt. Varje år föds omkring 120 barn med Downs syndrom i Sverige.

Hur yttrar sig Downs syndrom?

Personer som har downs syndrom har ofta ett speciellt utseende med ett platt mellanansikte. Det ger en liten näsa, snedställda ögonspringor med mongolveck, små lågt sittande öron och fyrfingerfåra tvärs över handflatan. En del organ och system i kroppen kan påverkas vid downs syndrom.

Kan barn med Downs syndrom få barn?

Svenska Downföreningen

En del kvinnor och män med Downs syndrom kan vara fertila (kan få barn), men det finns också många som är infertila (kan inte få barn). Tidigare uppgifter om att alla män med DS är infertila, har visat sig vara felaktiga.

Vilka får barn med Downs syndrom?

Man vet med säkerhet att den extra kromosomen oftast kommer från mamman (i ungefär 19 av 20 fall) och också att sannolikheten att ett barn med Downs syndrom ökar med moderns ålder. Däremot vet man fortfarande inte varför.

Varför får män Kromosomfel?

Kromosomavvikelser är oftast medfödda och finns redan i det befruktade ägget och därmed i kroppens alla celler. Ibland uppstår avvikelsen först efter att det befruktade ägget delat sig några gånger. Då finns förändringen bara i en del av kroppens celler, så kallad kromosomal mosaicism.

Hur vet jag om mitt barn har Downs syndrom?

Läkaren som undersöker barnet kan lägga märke till särskilda tecken. Oftast syns det på utseendet. Ett blodprov kan visa om barnet har Downs syndrom. Ibland vet man redan innan förlossningen att barnet har Downs syndrom, genom moderkaksprov eller fostervattensprov.

När ser män om ett barn har Downs syndrom?

Att barnet har Downs syndrom upptäcks ofta direkt efter förlossningen. Genom ett blodprov från barnet kan en diagnos ställas. Ibland är diagnosen känd redan innan förlossningen, genom till exempel ett fostervattenprov.

Kan två Down syndrom få barn?

Svenska Downföreningen

En del kvinnor och män med Downs syndrom kan vara fertila (kan få barn), men det finns också många som är infertila (kan inte få barn). Tidigare uppgifter om att alla män med DS är infertila, har visat sig vara felaktiga.

Hur stor är risken att få ett barn med Downs?

Bland kromosomavvikelser är Downs syndrom vanligast. Sanno likheten för att fostret har Downs syndrom ökar med den gravida kvinnans ålder. Exempelvis är sannolikheten för en 20-årig kvinna 1 på 1500, för en 35-årig 1 på 400 och för en 45-årig 1 på 25. Ca 2 foster av 100 har en allvarlig missbildning.

Får folk med Downs syndrom köra bil?

3 § Vid diagnoser som anges i 1 § 1 och vid annan psykisk utvecklingsstörning än sådan som anges i 2 § ska symptomen prövas från trafiksäkerhetssynpunkt. Om dessa bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk föreligger hinder för innehav.

Hur vanligt är det att få barn med Down syndrom?

Downs syndrom förekommer hos ett av 700 nyfödda barn och är den vanligaste kromosomavvikelsen hos födda barn. Den innebär att cellerna har en extra kromosom nummer 21.

Hur ärvs Downs syndrom?

I Downs syndrom finns det alltså i allmänhet 47 kromosomer. Eftersom den extra kromosomen är ”lös” i de undersökta cellerna, vet man genast att det handlar om en störning som uppstått vid bildningen av en könscell, äggcell eller spermie, och den störningen är inte ärftlig.

Kan män ha lite Downs syndrom?

Maj Hultén, professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet i Stockholm, föreslår i en artikel i början av 2013 att det är troligt att alla människor har några celler med tre kopior av kromosom 21.

Vad ökar risken för kromosomavvikelser?

Sedan tre decennier är det i Sverige praxis att erbjuda gravida kvinnor över en viss ålder fostervattenprov alternativt moderkaksprov för upptäckt av kromosomavvikelser hos fostret. Indikationen är oftast oro hos den gravida kvinnan, eftersom risken för att föda ett barn med kromosomavvikelse ökar med stigande ålder.

Varför får foster kromosomavvikelser?

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta barn föds friska. Ungefär två procent av alla foster har dock någon form av missbildning och/eller kromosomavvikelse. De flesta kromosomavvikelser går inte i arv utan uppträder slumpmässigt. Det är kromosomerna i kroppens celler som bär våra arvsanlag.

Hur uppkommer trisomi?

Varje könscell (spermie eller ägg) innehåller då 23 kromosomer, en från varje kromosompar. Trisomi-mosaicism uppkommer som en felaktig uppdelning av kromosomerna vid könscellsbildningen och/eller vid någon av de tidiga celldelningarna efter befruktningen. Mosaicism kan uppkomma på två olika sätt.

Vad är downs syndrom

Max förklarar vad Downs syndrom är & varför vi rockar sockorna

Vad är Downs syndrom och hur uppstår det?

Lämna en kommentar