Vad är dröjsmålsränta?

Hur fungerar dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta är den ränta som företag kan ta ut när kunderna inte betalar i tid. Tanken med denna ränta är att säkerställa att betalning sker enligt avtal samt att företaget kompenseras för det inkomstbortfall och extraarbete som sker när betalning inte sker i tid.

Vad är dröjsmålsränta och hur beräknas den?

Om till exempel en faktura är på 50 000 kronor och betalningen är 30 dagar sen blir dröjsmålsräntan uträknad som följande: Först räknas 8 procent ut av 50 000: 0,08 x 50 000 = 4000. Sedan tas dessa 4000 och delas med de missade dagarna: 4000 x 30/365 = 328,76. Dröjsmålsräntan på 50 000 kr blir slutligen 328,76 kronor.

Hur hög dröjsmålsränta?

Hur hög dröjsmålsränta kan jag ta ut? Enligt räntelagen kan du ta ut en dröjsmålsränta med åtta procentenheter över vid varje tid gällande referensränta. På Riksbankens webbplats kan du se vad den aktuella referensräntan är. Om referensräntan är 4 % kan du alltså ta ut en årsränta på 4 + 8 procentenheter = 12 %.

När uppkommer dröjsmålsränta?

Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen. Om förfallodagen är avtalad på förhand börjar dröjsmålsräntan löpa från detta datum. I annat fall kan dröjsmålsräntan börja tas ut 30 dagar efter det att du har fått en faktura eller någon annan betalning har krävts av dig.

Hur många påminnelser innan Kronofogden?

Du bör dock vara medveten om att du kanske inte får mer än en påminnelse så det gäller att ta denna på allvar och att inte missa den. När skulden har skickats vidare till Inkasso så kommer den att kosta dig mer för inkassobolag tar ut extra avgifter för sina tjänster.

Hur många påminnelser får man innan inkasso?

Det finns inga regler som säger att man måste skicka en eller flera påminnelser innan ärendet går vidare till inkasso eller indrivning. Du kan lämna en obetald fordran direkt till indrivning utan att skicka en enda påminnelse om du vill.

Hur ska en Påminnelsefaktura se ut?

Hur formulerar jag en betalningspåminnelse?
  1. namnet på den som vill ha betalt.
  2. vad fordringen grundar sig på
  3. eventuell uppgift om den betalningsskyldige inte kan betala till ursprunglig borgenär med befriande verkan (till exempel om du köpt fordran från någon annan)

Hur beräkna ränta enligt 5 räntelagen?

Lag (2013:55). 5 § I fall som avses i 2 § andra stycket beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av två procentenheter.

Hur mycket är räntelagen?

Enligt räntelagen är dröjsmålsräntan 8 % + gällande referensränta. Referensräntan justeras två gånger per kalenderår och utgår från reporäntan. Vid vissa tillfällen, som omfattar skadeståndskrav, är dröjsmålsräntan däremot 2 % + gällande referensränta.

Hur många påminnelseavgifter får man ta ut?

Påminnelse och påminnelseavgift

Om du inte betalar din faktura i tid kan företaget skicka en ny faktura och lägga på en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften ska finnas med i avtalet och får inte vara mer än 60 kronor. Företaget får bara kräva påminnelseavgift en gång.

Vilken ränta gäller enligt räntelagen?

Ränta enligt 6 § räntelagen är Riksbankens referensränta med ett tillägg på 8 procentenheter.

När skickar man påminnelse på faktura?

Det finns inget som säger att du måste skicka en påminnelse innan du går vidare till inkasso. Det finns heller inga krav på hur påminnelsen ska se ut. Men påminnelsen är rekommenderat som god inkassosed. Bara för att kunden inte betalat, betyder de inte att de är ovilliga att betala.

När anses en betalning vara gjord?

Som en huvudregel anses du ha betalat när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om du betalar via plus- eller bankgiro anses du ha betalat den dag beloppet bokfördes hos girot.

Hur stor dröjsmålsränta har en kreditgivare alltid rätt till enligt räntelagen?

Räntelagen ger säljaren rätt att ta ut högst referensräntan + åtta procentenheter i dröjsmålsränta. Med nuvarande referensränta blir dröjsmålsräntan 8,5% (0,5 + 8).

Dröjsmålsränta

dröjsmålsränta

Lucka 16 Dröjsmålsränta

Lämna en kommentar