Vad är duola?

Hur mycket tjänar en doula?

ODIS rekommenderar att nyutbildade doulor tar minst 3000 kronor. Erfarna och certifierade doulors arvode är ofta högre, uppemot 12000 – 15000 kronor. Odis rekommenderar att man startar företag om man tar mer än några enstaka uppdrag per år.

Vad sysslar en doula med?

En doula har utbildning i att stödja kvinnor under förlossning och kulturkompetens från såväl ursprungslandet som från Sverige och svensk förlossningsvård, och ger stöd på det språk du talar. Doulan förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan dig och vårdpersonalen.

Vem betalar en doula?

Samtidigt som allt fler förlossningsrädda mammor söker sig till sjukhuset för vård så växer också fler privata alternativ fram. Men det kan bli dyrt – en erfaren doula tar uppemot 15.000 kronor.

Vad krävs för att bli en doula?

De flesta doula-utbildningar är fyra dagar lång och hålls i form av två helgkurser där teori varvas med praktiska övningar. På kursen hinner man med att ge en kortare teoretisk bakgrund till den normala födselns fysiologi samt lära ut tekniker för hur man på bästa sätt kan stötta födande.

Vad kostar det att utbilda sig till doula?

Enligt Odis brukar en nyutbildad doula kosta minst 3 000-5 000 kronor.

Vad kostar det att anlita en doula?

Vad kostar det? – Allt mellan 3 000 och 14 000 kronor beroende på utbildning, erfarenhet, antal träffar och så vidare. Även backup-doulan kan ingå i priset.

Varför bli doula?

Doula är ingen skyddad yrkestitel och vem som helst som är med som stöd under en födsel kan kalla sig doula. Men det finns en stor poäng med att ändå gå en doulautbildning – just för att ge sig själv möjligheten att vara bättre förberedd och rustad inför uppgiften att ge stöd under en förlossning.

Vad kommer doula ifrån?

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder ungefär ’tjänarinna; kvinna som ger omvårdnad’. En doula är en person som ger stöd åt en kvinna och hennes närmaste under graviditet, förlossning och eftervård.

Kan man jobba som doula?

En doula är en kvinna som arbetar med att stödja föräldrar inför, under och efter förlossningen. Som doula har du inget medicinskt ansvar och ger inga medicinska råd. Doulas roll är tydligt avgränsad i förhållande till den medicinska personalen på BB och förlossningsavdelningar.

Vad tycker barnmorskor om doula?

De flesta barnmorskorna uppgav att det fanns skillnader mellan en tolk och doula. Doulan uppmuntrade, hjälpte och gav kvinnan stöd och gav barnmorskan en inblick i den kulturella skillnaden till exempel i hur kvinnan uttryckte sig och upplevde förlossningen.

När Kontakta doula?

Doulan (och back up) har 24 h jour från en vecka före beräknad födsel tills barnet är fött. Vi uppmuntrar till regelbunden kontakt med doulan under graviditeten, tex. vid frågor eller funderingar. När ni tror att förlossningen är på gång ringer ni er doula.

VAD GÖR EN DOULA? – Sofia & Anton vecka 32

Trygg och säker förlossning med Doula

Folkhälsans doulaverksamhet

Lämna en kommentar