Vad är dysfagi?

Sväljning definieras som transport av föda från munnen ner till magen. Dysfagi är en störning av ät- och sväljningsförmågan. Sväljningen brukar normalt delas upp i tre faser; oral-, faryngeal- och esofagealfas och avvikelser kan förekomma på samtliga faser.

Hur behandlar man dysfagi?

Medicinsk behandling av dysfagi

Om dysfagin beror på svårigheter att öppna ingången till matstrupen kan man i vissa fall underlätta sväljningen genom att vidga ingången till matstrupen genom operation. Muntorrhet kan behandlas med salivstimulerande medel eller saliversättning.

Hur får man dysfagi?

Dysfagi är ett annat ord för ät- och sväljsvårigheter. Vid dysfagi kan man ha svårt att tugga eller att ha kontroll över mat och dryck i munnen. Både barn och vuxna kan drabbas av dysfagi. Orsakerna kan vara en skada i hjärnan eller nervsystemet, tumörer eller olika missbildningar i munnen, svalget eller matstrupen.

Vad kan dysfagi bero på?

Bakomliggande orsaker till detta kan vara stroke, Parkinsons sjukdom eller andra neurologiska sjukdomar. Även demenssjukdom, skallskador och tumörsjukdom kan orsaka ät- och sväljningssvårigheter. Muntorrhet, speciellt hos äldre, kan orsaka sväljningssvårigheter.

Vad är dysfagi 1177?

Dysfagi är när du har svårigheter med att tugga eller att svälja. Att svälja är en mycket komplicerad process, men så länge allt fungerar tänker vi sällan på hur det går till. Med stigande ålder kan automatiken förändras och man kan behöva bli mer uppmärksam på vad man gör.

Kan dysfagi försvinna?

Orsakerna till dysfagi kan vara många. Vanligast förekommande är sväljningssvårigheter i samband med stroke. I de flesta fall försvinner dock symptomen inom några veckor efter insjuknandet.

Kan man få ner något i lungan?

Mat som sväljs fel kan också hamna i lungorna och där orsaka lunginflammation. Den risken ökar ytterligare i kombination med dålig munhälsa, då fler bakterier från munhålan följer med mat, dryck och saliv ned i lungorna.

Kan nästan inte svälja?

Om det är bråttom. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har något av följande symtom: Du kan inte svälja saliven, har feber och svårt att andas. Du har mycket ont på ena sidan av halsen och har svårt att gapa.

Varför kan man svälja uppåt?

Matstrupen har både längsgående muskler men även ett inre lager av cirkulära muskler. När mat transporteras från munhåla, svagt och ner genom matstrupen är det dessa muskler som gör sammandragande muskelrörelser (peristaltiska rörelser) och dessa muskler gör det även möjligt att vi kan svälja fast vi ligger ned.

Är dysfagi farligt?

Vissa kan uppleva små besvär medan för andra kan svårigheter med sväljning innebära större problem. Försämrad sväljning ökar risken för att mat hamnar i luftstrupen vilket kan leda till lunginflammation. Större bitar kan fastna och orsaka kvävning.

Vad ska du tänka på när du matar en person som har sväljsvårigheter dysfagi?

Undvik halvliggande ställning i sängen då risken för felsväljning ökar. Se över kostvalet, behövs det energi- och proteinrik kost, övrig berikning, kosttillägg eller sondnäring? Ibland kan det underlätta om man serverar extra sås till maten. Det kan då vara lättare att samla maten till en tugga.

Kan man få svårt att svälja av ångest?

Den kan inte slappna av och öppna ingången till matstrupen på ett korrekt sätt. Då får du känslan av klump eller krampkänsla i halsen. När du känner en klump i halsen är det i själva verket den spända matstrupsmunnen du känner. Ångest är vårat inbyggda ”larmsystem” som ska skydda oss vid faror.

Varför har man klump i halsen?

Den vanligaste orsaken till känslan är torra slemhinnor i halsen som kan orsakas av rökning, allergier, olika irritationer i andningsluften eller allt för torr inomhusluft, bihåleinflammationer eller hormonella orsaker och ålder. Ibland kan också uppstötningar av magsyra, reflux, orsaka klumpkänsla.

Vad ingår i en utredning av dysfagi?

Vid dysfagi som debutsymtom, ensamt eller som del i ett symtomkomplex, börjar utredningen oftast hos en allmänläkare. Via anamnesen bör allmänläkare kunna kartlägga tidsförloppet och graden av ät- eller sväljningsbesvär samt skilja ut om oral, faryngeal eller esofageal dysfagi föreligger.

What is Dysphagia (Difficulty Swallowing)?

Dysphagia, Animation.

What is dysphagia?

Lämna en kommentar